<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Mikä pitää kaiken koossa?     Näkymätön vaikutus

Voimien voidaan olettaa olevan analogisia seuraavan tapauksen kanssa:

Kaksi ihmistä seisoo jäisellä alustalla. Toinen henkilö liikauttaa käsiään ja alkaa liikkua taaksepäin; hetkeä myöhemmin toinen henkilö tarttuu näkymättömään esineeseen ja alkaa myös liikkua taaksepäin. Vaikka et näekään koripalloa, voit olettaa henkilöiden heittelevän koripalloa, koska näet pallonheiton vaikutuksen ihmisiin. (Paina kuvan alareunassa olevia painikkeita saadaksesi koripallon näkymään.)

Kaikki materiahiukkasiin vaikuttavat vuorovaikutukset näyttävät olevan seurausta täysin erilaisen hiukkastyypin, voiman välittäjähiukkasten vaihdosta. Nämä hiukkaset ovat kuin koripalloja, joita materiahiukkaset heittelevät toisilleen (kuten koripalloilijat). Se mitä me yleensä pidämme "voimana" on itse asiassa voiman välittäjähiukkasten vaikutusta materiahiukkasiin.

Koripalloanimaatio on tietenkin karkea analogia, koska se pystyy selittämään vain poistovoiman ja eikä se anna mitään vihjettä siitä, miten hiukkasten vaihto voi saada aikaan vetovoiman.

Näemme esimerkkejä vetovoimista joka päivä (kuten magneetit ja gravitaatio). Meille on siis itsestään selvää, että tietyn kappaleen läsnäolo voi vaikuttaa toiseen kappaleeseen. Pohdiskellessamme syvällisempää kysymystä, "Miten kaksi kappaletta voivat vaikuttaa toisiinsa koskettamatta?", oletamme, että näkymätön voima voi olla voiman välittäjähiukkasten vaihtoa. Hiukkasfyysikot ovat päätyneet siihen, että yhden hiukkasen toiseen hiukkaseen aiheuttama voima voidaan selittää ÄLLISTYTTÄVÄLLÄ tarkkuudella näiden voiman välittäjähiukkasten vaihdon avulla.

Voiman välittäjähiukkasista on syytä tietää, että välittäjähiukkaset voivat absorboitua tai syntyä vain niistä materiahiukkasista, joissa tämä nimenomainen voima vaikuttaa. Esimerkiksi elektroneilla ja protoneilla on sähkövaraus, joten ne voivat tuottaa ja absorboida sähkömagneettisen voiman välittäjiä, fotoneja. Neutriinoilla puolestaan ei ole sähkövarausta, joten ne eivät voi synnyttää tai absorboida fotoneja.