<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Mikä pitää kaiken koossa?     Vahva vuorovaikutus

Ymmärtääksemme paremmin ytimen, mitä ytimen sisällä tapahtuu, meidän on tiedettävä enemmän kvarkeista, joista ytimen protonit ja neutronit muodostuvat. Kvarkeilla on sähkövarauksen lisäksi myös toisenlainen varaus, jota kutsutaan värivaraukseksi. Värivarauksellisten hiukkasten välillä vaikuttava voima on hyvin vahva, joten voima onkin omaperäisesti nimeltään

Vahva voima pitää kvarkit yhdessä, jolloin ne muodostavat hadroneita. Vahvan voiman välittäjähiukkasta kutsutaan gluoniksi, koska se "liimaa" (glue=liima) kvarkkeja yhteen. (Muita nimiehdotuksia olivat "kiinnipitäjä", "teippaaja", ja "sitoja!")


Värivaraus käyttäytyy eri tavalla kuin sähkövaraus. Gluoneilla on värivaraus, mikä on kummallista, koska fotoneilla ei ole sähkövarausta. Huolimatta siitä, että kvarkeilla on värivaraus, kvarkeista muodostuneiden hiukkasryhmien kokonaisvaraus on nolla (ne ovat siis värittömiä). Tämän takia vahva voima ilmenee vain harvoissa kvarkkien vuorovaikutustapahtumissa ja se on myös syy siihen, ettet ole havainnut vahvaa voimaa jokapäiväisessä elämässäsi.