<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Mikä pitää kaiken koossa?     Kvarkit emittoivat gluoneja

Värivaraus säilyy aina.

Kvarkin emittoidessa tai absorboidessa gluonin on sen värin muututtava värivarauksen säilymiseksi. Oletetaan, että punainen kvarkki muuttuu siniseksi kvarkiksi samalla emittoiden punaisen/antisinisen gluonin (alla olevassa kuvassa antisinistä kuvaa keltainen). Kokonaisväri on yhä punainen. Näin tapahtuu, koska gluonin emission jälkeen kvarkin sininen väri "sammuu" gluonin antisinisen värin johdosta. Gluoniin jäljelle jäävä väri on punainen.

Hadronissa olevat kvarkit emittoivat ja absorboivat gluoneja jatkuvasti, joten yksittäisen kvarkin väriä on mahdotonta havaita. Kvarkit vaihtavat väriään kuitenkin siten, että systeemin kokonaisväri pysyy aina neutraalina.