<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Mikä pitää kaiken koossa?     Kvarkkien vankeus

Värivaraukselliset hiukkaset eivät voi esiintyä yksin. Ne ovat vangittuja ryhmiin (hadronit) muiden kvarkkien kanssa. Nämä hiukkasryhmät ovat värittömiä.

Standardimallin teoria vahvasta vuorovaikutuksesta sisältää todisteita, että kvarkit yhdistyvät vain baryoneiksi (kolmen kvarkin kappale) ja mesoneiksi (kvarkki-antikvarkki kappale), mutta ei esimerkiksi neljän kvarkin kappaleiksi. Nyt myös ymmärrämme, että ainoastaan baryonit (kolme eri väriä) ja mesonit (väri ja antiväri) ovat värivaraukseltaan neutraaleja. Sellaisia hiukkasia kuten ud tai uddd, joiden värivaraustila ei voi olla neutraali, ei ole koskaan havaittu.

Värivoimakenttä

Hadronin kvarkit vaihtavat kiivaasti gluoneja keskenään. Tämän vuoksi fyysikot puhuvat värivoimakentästä, joka koostuu kvarkkien joukkoa yhdessä pitävistä gluoneista.

Jos yhtä hadronin kvarkeista vedetään kauemmas sen naapureista, värivoimakenttä "venyy" kyseisen kvarkin ja sen naapureiden välillä. Vedettäessä kvarkkeja erilleen värivoimakentän energian määrä kasvaa yhä enemmän ja enemmän. Jossain vaiheessa värivoimakentälle on energeettisesti edullisempaa muodostaa uusi kvarkki-antikvarkkipari. Tällöinkin energian määrä säilyy, koska värivoimakentän energia muuttuu uuusien kvarkkien massaksi ja värivoimakenttä voi "laueta" takaisin venyttämättömään tilaan.

Kvarkit eivät voi esiintyä yksin, koska värivoima kasvaa vedettäessä kvarkkeja kaeummas toisistaan.