<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Mikä pitää kaiken koossa?     Värivaraus

Kvarkit ja gluonit ovat värivarauksellisia hiukkasia. Aivan kuten sähköisesti varautuneet hiukkaset vuorovaikuttavat vaihtamalla fotoneita sähkömagneettisessa vuorovaikutuksessa, värivaraukselliset hiukkaset vaihtavat gluoneita vahvassa vuorovaikutuksessa. Kahden kvarkin ollessa lähellä toisiaan ne vaihtavat gluoneja ja luovat todella vahvan värivoimakentän, joka sitoo kvarkit yhteen. Värivoimakenttä vahvistuu kvarkkien joutuessa kauemmaksi toisistaan. Kvarkit muuttavat jatkuvasti värivaraustaan vaihtamalla gluoneja muiden kvarkkien kanssa.

Miten värivaraus käyttäytyy?

Värivarauksia ja niitä vastaavia antivärivarauksia (vastavärejä) on molempia kolme. Jokaisella kvarkilla on jokin kolmesta värivarauksesta ja jokaisella antikvarkilla jokin kolmesta antiväristä. Aivan kuten sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä valoa saadaan valkoista valoa, niin "punaisesta", "vihreästä" ja "sinisestä" värivarauksesta koostuva baryoni on väritön, samoin on myös "antipunaisesta", "antivihreästä" ja "antisinisestä" muodostuva antibaryoni. Mesonit ovat värittömiä, koska niiden värivaraukset ovat "punaisen" ja "antipunaisen" yhdistelmä.

Gluoneja voidaan pitää värivarauksen ja antivärivarauksen kuljettajina, koska gluonin emissio ja absorptio muuttaa aina värin ja värivaraus on säilyvä suure. Erilaisia väri-antiväri yhdistelmiä on olemassa yhdeksän. Voitaisiin siis olettaa, että gluoneilla on yhdeksän erilaista varausta, mutta todellisuudessa niitä on vain kahdeksan. Tälle tulokselle ei valitettavasti ole olemassa järkevää selitystä.

Tärkeä huomio:

"Värivaraus" ei liity mitenkään oikeisiin väreihin. Se on vain sovittu nimi matemaattiselle järjestelmälle, jolla fyysikot ovat selittäneet havaintonsa hadronien kvarkeista.