<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Mikä pitää kaiken koossa?     Neljä vuorovaikutusta

Nyt meillä on hyvä käsitys siitä, mistä maailma on tehty: kvarkeista ja leptoneista. Siispä...

Mikä pitää kaiken koossa?

Tuntemamme maailmankaikkeus on olemassa alkeishiukkasten vuorovaikutusten ansiosta. Nämä vuorovaikutukset ovat veto- ja poistovoima, hajoaminen ja annihilaatio.

Hiukkasten välillä on olemassa neljä perusvuorovaikutusta, joita voidaan pitää kaikkien olemassaolevien voimien aiheuttajina!

Tämä pitää paikkansa. Jokaisen mieleesi tulevan voiman - kitkan, magnetismin, gravitaation, ytimen hajoamisen jne. - aiheuttajana on jokin näistä neljästä perusvuorovaikutuksesta.

Miten voima ja vuorovaikutus eroavat toisistaan?

Voiman ja vuorovaikutuksen eroa on vaikea määritellä. Tarkasti ottaen, voima on muiden hiukkasten läsnäolon vaikutus hiukkaseen. Hiukkasen vuorovaikutukset pitävät sen sijaan sisällään kaikkien siihen vaikuttavien voimien vaikutukset, mutta myös mahdollisesti tapahtuvat hajoamiset ja annihilaatiot. (Seuraavassa luvussa hajoamista ja annihilaatiota käsitellään perusteellisemmin.)

Syy siihen, miksi "voiman" ja "vuorovaikutuksen" käsitteet vaikuttavat sekavilta johtunee siitä, että niitä käytetään vaihtokelpoisesti, vaikka "vuorovaikutus" onkin oikeampi käsite. Esimerkiksi vuorovaikutusta kuljettavaa hiukkasta kutsutaan voiman välittäjähiukkaseksi. Voit käyttää kumpaa tahansa termiä, mutta sinun on hyvä tietää, että niiden merkitys on erilainen.