MITÄ ON GLOBAALIETIIKKA?

Globaalietiikka pyrkii löytämään perusarvoja, jotka voisivat yhdistää eri kulttuurien ihmisiä. Globaalietiikan etsintä perustuu siihen optimistiseen näkemykseen, että ihmisten keskinäinen vuorovaikutus voi perustua harmoniseen yhteisymmärrykseen kulttuuriin, uskontoon, syntyperään ja asuinpaikkaan katsomatta. 

YK julisti vuoden 2001 kulttuurien välisen vuoropuhelun vuodeksi. Kun eri uskontojen ja kulttuurien edustajat oppivat dialogin avulla ymmärtämään paremmin toisiaan, niin tämä edistää suuresti maailmanrauhaa.

Uutta 2000-lukua on UNESCO:n piirissä arvioitu etiikan vuosisadaksi. Tämä merkitsee sitä, että katseet kääntyvät eettiseen kasvatukseen kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja julkisessa elämässä. Tähän tarvitaan uudella tavoin määriteltyä eettistä maailmanjärjestystä. Uutta oikeudenmukaista maailmanjärjestystä ei voida saada aikaan pelkästään lakien, sopimusten ja määräysten avulla. Luodakseen oikeutta laki tarvitsee eetoksen, eettisesti suuntautuvan yksilön vakaumukseen perustuvan mielenlaadun. Oikeus tarvitsee moraalisen perustan, sillä lait eivät johda sen toteutumiseen, jos ne eivät perustu siveelliseen mielenlaatuun ja omantunnon velvoitukseen. YK:n ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948 tarvitsee rinnalleen inhimillisten velvollisuuksien julistuksen, sillä ihmisoikeudet eivät voi toteutua, jollei niihin liity kaikille yhteisiä velvollisuuksia.

Käy sisään!

 

uusilogo.gif (1015 bytes) ã  Kirsti Nevalainen
Joensuun yliopisto, Avoin yliopisto

Sivu on päivitetty viimeksi 14.03.2002