Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2009

Sydäntutkimuksen Suurpalkinto akatemiaprofessori Markku Laaksolle

Aika: 25.09.2009

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon akatemiaprofessori Markku Laaksolle tunnustuksena pitkästä ja jatkuvasta urasta sydän- ja verisuonisairauksien tutkijana. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Sydäntutkimuksen Suurpalkinto jaettiin viidennen kerran.

Akatemiaprofessori Markku Laakso on työskennellyt sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksessa jo yli parin vuosikymmenen ajan. Hänen tutkimuskohteitaan ovat olleet erityisesti tyypin 2 diabetekseen liittyvät sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden vaaratekijät sekä metabolisen oireyhtymän merkitys sydän- ja verisuonisairauksille. Laakso on myös ansioitunut sydänsairauksien vaaratekijöiden genetiikan sekä yhden geenin virheiden aiheuttamien sydänsairauksien tutkijana.

Laakso on toiminut Kuopion yliopiston sisätautiopin professorina vuodesta 1995 lähtien. Hänet on nimitetty akatemiaprofessoriksi vuosiksi 2005–2010. Hän on työskennellyt sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksessa jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Sydäntutkimuksen Suurpalkinnon palkintolautakunta toteaa, että professori Laakso on tehnyt erittäin ansiokkaan työn omalla tutkimusalueellaan ja toimii aktiivisesti tutkimustyössä tälläkin hetkellä. Palkintolautakunta kiinnitti huomiota professori Laakson tutkimustyön ja käytettyjen menetelmien innovatiivisuuteen ja monipuolisuuteen sekä vuosien saatossa tapahtuneeseen uudistumiseen ja etenemiseen.

Palkinnonsaaja on myös ansiokkaalla tavalla osallistunut sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin toimenpiteisiin sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla mukaan lukien väestöstrategia. Laakson ansioluettelo käsittää noin 450 alkuperäisjulkaisua, joista monet ovat erittäin arvovaltaisissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Laakson julkaisuja on siteerattu yhteensä yli 25 000 kertaa. Palkintolautakuntaan kuuluivat professori Antero Kesäniemi puheenjohtajana sekä professori Petri Kovanen, dosentti Markku Kupari ja professori Matti Tikkanen.

Uraauurtavaa tutkimusta tyypin 2 diabeteksesta ja sydänsairauksista

Markku Laakso aloitti tutkimusuransa tyypin 2 diabetekseen liittyvistä sydänsairauksista. Näistä tutkimuksista eniten siteerauksia saanut työ on ollut New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistu havainto, jonka mukaan kaikkien tyypin 2 diabeetikkojen sydänkuolemien riski on vähintään yhtä suuri kuin ei-diabeetikkojen, jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin. Näin ollen tyypin 2 diabetes on rinnastettavissa sairastettuun sydäninfarktiin uuden sydäntapahtumariskin kannalta. Tutkimus muutti esimerkiksi veren rasvojen hoitosuosituksia tyypin 2 diabeetikoilla Yhdysvalloissa. Hän on työtovereineen myös osoittanut, että metabolinen oireyhtymä ennustaa sydänkuolleisuutta, aivovaltimokuolleisuutta ja alaraajojen verisuonisairauksia.

Laakso on tutkimuksissaan selvittänyt myös sydänsairauksien vaaratekijöiden ja insuliiniresistenssin välistä suhdetta. Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan tilaa, jossa insuliinilla ei ole sen normaalia vaikutusta eri kudoksissa. Insuliiniresistenssi liittyi korkeaan triglyseridipitoisuuteen sekä matalaan HDL-kolesteroliin, mutta ei kohonneeseen kolesterolitasoon. Laakso osoitti ensimmäisenä, että insuliiniresistanssi liittyi ultraäänitutkimuksella mitattuun valtimoseinämän paksuuteen. Hänen tutkimuksiensa mukaan metaboliseen oireyhtymään liittyy monia muutoksia, muun muassa energia-aineenvaihdunnan muutokset, matala adiponektiini, sekä korkeat tulehdusmerkkiaineiden pitoisuudet. Laakson tutkimukset olivat myös ensimmäisiä, jotka osoittivat, että huono verensokeritasopaino ennustaa sydänsairauksia vanhoilla ja keski-ikäisillä tyypin 2 diabeetikoilla.

Laakso on tutkinut laajasti tyypin 2 diabeteksen ja insuliiniresistenssin kandidaattigeenejä sekä niiden merkitystä sydänsairauksien riskitekijöinä. Erityisesti hän on tutkinut niin sanottua PPARG2-geeniä, jonka hän työtovereineen osoitti liittyvän tyypin 2 diabetekseen jo 10 vuotta sitten ensimmäisenä maailmassa. Tämä geeni on ensimmäinen tyypin 2 diabeteksen varmennettu kandidaattigeeni, ja se saattaa suojata myös sydän- ja verisuonitaudeilta. Tänä vuonna julkaistu tutkimus osoitti, että PPARG2-geenin vaikutus riippuu ruokavalion koostumuksesta. Runsaasti tyydyttyneitä rasvoja sisältävän ruokavalion aikana tämän geenin vaikutus muuttui insuliiniresistenssiä lisääväksi eli haitalliseksi. Tällä havainnolla on suuri merkitys paitsi tyypin 2 diabeteksen myös sydänsairauksien riskin kannalta, koska se osoittaa elintapojemme ja geenien välisen vuorovaikutuksen.

Viimeisten vuosin aikana Laakso on tutkinut sepelvaltimotautiin ja sepelvaltimotaudin vaaratekijöihin liittyviä geenimuutoksia. Hän on ollut mukana löytämässä uusia geenejä, jotka liittyvät tyypin 2 diabetekseen, veren rasva-arvoihin, ylipainoon ja kohonneeseen verenpaineeseen. Useat hänen tutkimuksistaan on julkaistu eturivin kansainvälisissä lehdissä. Hän on tutkimuksistaan saanut Matti Äyräpään palkinnon vuonna 2007 sekä useita kansainvälisiä palkintoja.

Lisätietoja:

Akatemiaprofessori Markku Laakso, Kuopion yliopisto, sisätaudit, p. 040 8248780, markku.laakso@kuh.fi

Professori Markku S. Nieminen, Sydäntutkimussäätiön tieteellisen valiokunnan puheenjohtaja, p. 0400 443 076, markku.nieminen@hus.fi

Asiamies Riitta Vierros, Sydäntutkimussäätiö, p. 040 5200279,
riitta.vierros@sydantutkimussaatio.fi

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi