Kuopion yliopisto Kuopion yliopisto Terveys, ympäristö, hyvinvointi
Tutustu yliopistoon Opiskelu Tutkimus Ajankohtaista In English
 
Tapahtumat
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Tiedotteet
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
Apurahat
 
Työpaikat

Tiedotteet 2008

Akatemiaprofessori Markku Laaksolle Kelly West -diabetespalkinto

Aika: 13.05.2008

Akatemiaprofessori Markku Laaksolle Kuopion yliopistosta on myönnetty arvostettu Kelly West -palkinto. Laakso vastaanottaa tunnustuspalkinnon San Franciscossa järjestettävässä American Diabetes Association -diabeteskokouksessa 9. kesäkuuta. Palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle kliiniselle diabetestutkijalle. Laakso sai palkinnon ansioistaan erityisesti tyypin 2 diabeteksen genetiikan ja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksista.

Akatemiaprofessori Markku Laakson tutkimukset käsittelevät laajasti tyypin 2 diabetesta. Hän on tutkinut erityisesti tyypin 2 diabetekseen liittyviä sydän- ja verisuonikomplikaatioita jo parin vuosikymmenen ajan ja viimeisen kymmenen vuoden ajan tyypin 2 diabeteksen ja insuliiniresistenssin genetiikkaa. Tutkimuksissaan hän on soveltanut monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä alkaen väestötason epidemiologisista tutkimuksista, kliinisistä ja metabolisista tutkimuksista perustieteiden metodiikkaan.

Väestötutkimuksista eniten huomiota on saanut hänen tutkimuksensa, joka julkaistiin The New England of Medicine -lehdessä. Se osoitti, että tyypin 2 diabeetikot, jotka eivät ole sairastaneet sydäninfarktia, ovat yhtä suuressa riskissä kuolla sepelvaltimotautiin kuin ei-diabeetikot, joilla on ollut aikaisempi sydäninfarkti. Tutkimuksen sanoma oli se, että kaikkia tyypin 2 diabeetikkoja pitäisi hoitaa yhtä tehokkaasti kuin sydäninfarktin sairastaneita potilaita. Tutkimusta on siteerattu jo lähes 2 000 kertaa, ja se muutti muun muassa lipidisuositukset Yhdysvalloissa.

Akatemiaprofessori Laakso on tutkinut insuliiniresistenssin merkitystä sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöiden kannalta tyypin 2 diabeetikoilla. Hän osoitti myös ensimmäisenä, että insuliiniresistenssi mitattuna ns. clamp -tekniikalla liittyi oireettomaan valtimotautiin. Myöhemmin muut tutkimukset ovat varmentaneet tämän löydöksen. Laakson tutkimussarja oli ensimmäinen, joka laajamittaisesti osoitti korkean verenglukoosin merkityksen sydänsairauksien vaaratekijänä tyypin 2 diabeetikoilla. Hän on myös viime vuosina työryhmänsä kanssa tutkinut metabolisen oireyhtymän merkitystä sydäninfarktin, aivohalvauksen ja alaraajojen valtimotautiriskin kannalta. Hän on osoittanut, että metaboliseen oireyhtymään liittyy myös energia-aineenvaihdunnan säätelyn häiriöitä. Insuliiniresistenssin ja hyperglykemian vaikutusmekanismeja Laakso on tutkinut eläinmalleissa yhteistyössä akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan kanssa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana akatemiaprofessori Markku Laakson tutkimustyö on suuntautunut ennen muuta tyypin 2 diabeteksen genetiikkaan. Hän oli mukana julkaisemassa ensimmäistä tyypin 2 diabeteksen altistegeeniä (PPAR-gamma) Nature Genetics -lehdessä, jonka on sittemmin kiistatta osoitettu liittyvän tyypin 2 diabeteksen riskiin suurissa väestötutkimuksissa. Geneettisiä tutkimuksia hän on tehnyt ennen muuta yhteistyössä professori Matti Uusituvan kanssa suomalaisen diabetesehkäisyprojektin aineiston perusteella. Yhdessä LT Hanna Huopion kanssa hän on kuvannut myös uuden diabeteksen alatyypin, jolle on kehitetty myös eläinmalli. Akatemiaprofessori Laakso on tehnyt yhteistyötä useiden perustutkijoiden kanssa ja osoittanut, että diabeteksen hiirimalleissa todetut löydökset on voitu todentaa myös väestöjen geneettisissä analyyseissä. Viimeisen parin vuoden aikana näistä tutkimuksista kaksi on julkaistu arvostetussa Cell -lehdessä. Vast’ikään Nature Genetics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa akatemiaprofessori Laakso oli mukana löytämässä kuutta uutta tyypin 2 diabeteksen altistegeeniä.

Vuonna 2007 Laakso on aloittanut tiiviin yhteistyön ihmisen genomiprojektin johtajan Francis Collinsin amerikkalaisen tutkimusryhmän kanssa. Yhteistyö liittyy tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin genetiikkaan laajassa Kuopiossa kerätyssä tutkimuksessa, jossa on tähän mennessä tutkittu 6 100 miestä. Koko tälle aineistolle on tarkoitus tehdä geenianalyysi käyttämällä 550 000 geenimerkkiä. Tulokset valmistuvat todennäköisesti vuonna 2009.

Akatemiaprofessori Laakso pitää Kuopion yliopiston johdon viimeaikaisia linjauksia genetiikkatutkimuksen tukemisessa erinomaisina päätöksinä. Näitä päätöksiä on tukenut myös lääketieteellisen tiedekunnan johto. Kuopion yliopisto on päättänyt hankkia Sequenom -laitteiston, jolla pystytään tekemään geneettisiä analyysejä laajoissa tutkimusaineistoissa. Tämä päätös takaa sen, että useat Kuopiossa toimivat tutkimusryhmät voivat nyt entistä paremmin tehdä kansainvälisen tason genetiikkatutkimusta.


Lisätietoja:
Kuopion yliopisto
Akatemiaprofessori Markku Laakso, 017 172 151

 
Kuopion yliopisto, PL 1627, 70211 Kuopio, vaihde: (017) 162 211, s-posti:etunimi.sukunimi@uku.fi