Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2009
Publications 2009

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Dykes P et al. Validation of the impact of health information technology (I-HIT) scale: An international collaborative.
2 Hujala A et al. Hyvä johtaminen - reilua peliä.
3 Häyrinen K, Saranto K. The use of nursing terminology in electronic documentation.
4 Häyrinen K, Saranto K. Tiedon laatu sähköisessä potilaskertomuksessa - kirjallisuuskatsaus.
5 Junttila K et al. The adoption of a controlled nursing vocabulary in Finnish scientific journals.
6 Jylhä V et al. Taskutietokoneen käyttömahdollisuudet hoitotyön tiedonhallinnassa.
7 Jylhä V, Saranto K. Narrative text in structured documentation of medication risks and side effects.
8 Kalavainen M et al. Cost-effectiveness of routine and group programs for treatment of obese children.
9 Kankaanpää E et al. Does the company`s economic performance affect access to occupational health services?
10 Kekäläinen U, Ruuska A. Terveyshallintotieteen opiskelua uusilla menetelmillä.
11 Kinnunen U-M et al. Effects of terminology based documentation on nursing.
12 Klavus J, Vohlonen I. Suomen terveydenhuollon rahoituspoliittinen arviointi: esitutkimus kuntakohtaisen rahoituksen tarpeen ennustettavuudesta ja nykyisen rahoitusmallin taloudellisuudesta.
13 Klemola L et al. PETTU-hanke auditoi terveyskeskuslääkärien työtä tuotteistusta varten. Pelkkien käyntimäärien seuranta jättää osan työstä näkymättömiin.
14 Kouri P et al. Personal health information management around the world. National examples. Finland.
15 Kulvik M et al. Promoting efficient treatment: New technology and health care costs.
16 Laaksonen M et al. Sosiaalityön tiedonhallinnan tutkimus - kirjallisuuskatsaus tutkimusmetodina.
17 Lahtela A, Saranto K. RFID and medication care [cd-rom].
18 Lammintakanen J et al. Strategic management of health care information systems: nurse managers´ perceptions.
19 Lammintakanen J, Rissanen S. Online learning experiences of university students.
20 Lammintakanen J, Rissanen S. Micro and macro level issues in curriculum development.
21 Lemmetty K et al. The impacts of informatics competencies and user training on patient information system implementation.
22 Leskinen S et al. Developing internet-based health services on health care organizations.
23 Linnosmaa I, Hermans R. Price regulation and industry performance.
24 Mustajoki M, Saranto K. Hur inverkar språklig ssymmetri mellan patient och personal på patientvården?
25 Niiranen V. Johtamisen pätevyys ja sosiaalialan johtamisen kelpoisuudet.
26 Niiranen V. Taitavia johtajia näköalapaikolle. Sosiaali- ja terveysalan johtamisessa tarvitaan uutta osaamista.
27 Niiranen V, Laasanen A. Sosiaalialalla tarvitaan vahvaa strategista johtamista.
28 Niiranen V, Stenvall J. Synerginen arviointitieto - Mahdollisuus vai mahdottomuus? .
29 Paavola T et al. Towards knowledge intensive inter-organizational systems in healthcare.
30 Rajalahti E, Saranto K. Standardized nursing documentation developing together.
31 Rissanen S et al. Sosiaali- ja terveysjohtamisen asiantuntijat työllistyvät hyvin.
32 Saranto K. Connecting health and humans - International nursing informatics 2009 congress.
33 Saranto K et al., ed. Connecting Health and Humans. Proceedings of NI2009. The 10th International Congress on Nursing Informatics.
34 Saranto K, Flatley Brennan P. Aims, settings, stages and strategy for the post-congress workshop.
35 Saranto K et al., ed. Personal Health Information Management. Tools and Strategies for Citizens` Engagement. Proceedings of the Post-Congress Workshop of the 10th International Nursing Informatics Congress - NI 2009. Vanajanlinna, Finland, July 1-4, 2009.
36 Saranto K et al. Nurse informaticians in Finland - Who are they and what are they doing?
37 Saranto K, Kinnunen U-M. Evaluating nursing documentation - research design and methods: systematic review.
38 Sinkkonen M. Eettinen johtaminen keinona lisätä työyhteisöön kiinnittymistä.
39 Strachan H et al. Governance and policies that eneble the adoption and use of personal health information management systems.
40 Vallivaara A et al. Kuntien taloudellisen tilan ja toimintastrategioiden välinen yhteys vuosina 1997-2003.
41 Valtonen H. Patient characteristics and fairness.
42 Valtonen H et al. Sairaanhoitopiirien palveluhinnoittelu ostajan näkökulmasta.
43 Van Herck P et al. Using hospital administrative data to evaluate the knowledge-to-action gap in pressure ulcer preventive care.
44 Vuori J. Terveyshallintotiede tieteenalana.
45 Vuori J. Onko dialoginen johtajuus mahdollista terveydenhuollossa? Johtamiskoulutusten ja interventioiden kriittinen analyysi, osa I.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 27.5.2010 Publications Data Base 27.5.2010