Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Department of Social Work and Social Pedagogy

Julkaisut 2009
Publications 2009

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen M et al. Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus lapsen huolto- ja tapaamissopimuspalvelussa.
2 Filander K. Johdanto. Aikuiskasvatus ja yhteiskunnan pedagogisoituminen.
3 Filander K, Vanhalakka-Ruoho M, toim. Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja.
4 Hämäläinen J. Anforderungen der Informationsgesellschaft und resultierende kindliche Sprachentwiklungs- und Kommunikationsbeeinträchtigungen als pädagogische Aufgabe.
5 Hämäläinen J. Luottamus yhteiskunnan voimavarana.
6 Hämäläinen J. Social insecurity and social exclusion: old and new challenges for social work.
7 Hämäläinen J. Privatization of social care services in Finland.
8 Hämäläinen J. Analyse statt Verkündigung. Wie geht Sozialarbeitswissenschaft mit Diversität um?
9 Kantola H. Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa. Esimerkkinä SLE.
10 Koski L, Filander K. Aikuiskasvatuksen jaettu kertomus: yhteisen hyvän tulkintoja.
11 Kraav I, Hämäläinen J. The connection between parenting and the risk of intoxicant use among young people.
12 Kärnä S. Hyvinvoinnin pysyvyyttä ja muutosta kolmannessa iässä. Ikääntyvien henkilöiden elämänkulun seuranta vuosina 1991 ja 2004 Varkauden kaupungissa.
13 Kääriäinen A. Vertaistukijana erossa - dialogisen kohtaamisen mahdollisuudet.
14 Kääriäinen A et al., toim. Ero, vanhemmuus ja tukeminen.
15 Kääriäinen A et al. Ero, vanhemmuus eron jälkeen ja eroauttaminen tutkimuskohteina.
16 Määttä M. Läänien peruspalvelujen arvioinnit.
17 Määttä M. Nuorisotoimen rooli lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman laadinnassa sekä kunnan nuorisotyön palvelujen kehittämiskohteita.
18 Määttä M, Väänänen-Fomin M. Yhteinen tavoite, eriytyneet ohjausjärjestelmät - lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän suunnittelun normiohjaus.
19 Niemelä P. Ihmisen toiminnallisuus ja hyvinvointi sosiaalityön teoreettisen ymmärryksen perustana.
20 Niemelä P. Social work as social science.
21 Pehkonen A. The Call of the Village... Social Inclusion and Exclusion Processes of In-Migrants in Finland.
22 Pehkonen A. Moniammattillisuus sosiaalityön toimintaympäristössä.
23 Pehkonen A. Moniammatillisuus sosiaalityön toimintaympäristössä.
24 Pehkonen A. Mentoring and its roles.
25 Pehkonen A, Arola M. The role of theoretical knowledge in social work practice.
26 Pehkonen A et al., red. Collaboration between Mentor and Social Work Training [in Russia].
27 Pohjola K. Elokuvien ikärajat arvokoneistona.
28 Pohjola K, Johnson E. Lasten mediakulttuuri ja koulu vuoropuheluun.
29 Pohjola K, Jokinen K. Media oppimisympäristönä ja haasteena koululle.
30 Pölkki P et al. Millaista tukea sijaisvanhemmat saavat ja tarvitsevat Pride-valmennuksen jälkeen?
31 Töttö P. Äly ja kansojen varallisuus: Mitä kertoimet kertovat?
32 Vanhalakka-Ruoho M, Filander K. Matkan opetukset.
33 Vornanen R et al. Insecurity of young people: The meaning of insecurity as defined by 13-17-year-old Finns.

Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Department of Social Work and Social Pedagogy
Julkaisutietokanta 27.5.2010 Publications Data Base 27.5.2010