Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos
Department of Social Policy and Social Psychology

Julkaisut 2009
Publications 2009

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Bergholm T, Saari J. Paradigmat, agendat ja kehykset. Miten Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka on vaikuttanut suomalaisen hyvinvointivaltion kehitykseen?
2 Böckerman P, Saari J. Sosiaalista Eurooppaa rakentamassa.
3 Hänninen V. Omaelämäkerta elämän omaksi tekemisenä.
4 Hänninen V. Masennuksen sosiaalipsykologiaa.
5 Joronen S et al. Kohti sääetiikkaa.
6 Juntto A. Apua asumiskonsepteista?
7 Kananen J, Saari J. Esipuhe.
8 Kananen J, Saari J, toim. Ajatuksen voima. Ideat hyvinvointivaltion uudistamisessa.
9 Kangas O, Saari J. The welfare system of Finland.
10 Kuusela P. Book Review: Encountering the Everyday. An Introduction to the Sociologies of the Unnoticed edited by Michael Hviid Jacobsen.
11 Meijnders A et al. The Role of similarity cues in the development of trust in sources of information about GM food.
12 Oksanen M. Bryan Norton ja ympäristöpragmatismi.
13 Oksanen M. Book reviews: a Darwinian worldview: sociobiology, environmental ethics and the work of Edward O. Wilson.
14 Pessi AB , Saari J. Kollektiiviset muistot ja hyvinvointipolitiikan tulevaisuus - hyvinvointivaltion ja diakonityön muuttuvat suhteet ja tulkinnat.
15 Raunio T, Saari J. Johdanto - Erimielinen Eurooppa.
16 Raunio T, Saari J. Loppusanat - Mahdollisia maailmoja.
17 Raunio T, Saari J. Euroopan unionin jännitteet.
18 Saari J. Spänningsfält i Europeiska unionen.
19 Saari J. Slutord - Möjliga världar.
20 Rovio E, Saaranen-Kauppinen A. Ryhmädynamiikka ja ryhmän suhdejärjestelmät.
21 Saaranen-Kauppinen A, Rovio E. Päätöksenteko ja suorittaminen ryhmässä.
22 Saari J. Harvinainen hetki - tammikuu 2009 ja suomalaisen sosiaalipolitiikan tulevaisuus.
23 Saari J. Musta laatikko. Rationalisuuden rajat ja hyvinvointivaltioiden uudistaminen.
24 Saari J. Hyvinvointivaltion tulevaisuuden haasteet. Esiselvityksiä tulevaisuusvaliokunnalle.
25 Saari J. Hyvinvointivaltiot Euroopan unionissa.
26 Saari J. Euroopan unionin sisäiset jakolinjat.
27 Saari J. Inledning - Ett oenigt Europa.
28 Saari J. Välfärdsstaterna i Europeiska unionen.
29 Saari J. Skiljelinjer inom Europeiska unionen.
30 Saari J, Kananen J. Sosiaalipolitiikan ideat.
31 Saari K. Poliisin ja etnisten vähemmistöjen välinen suhde 2000-luvun Suomessa - kertovatko suomalaistutkimukset kahta ristiriitaista tarinaa?
32 Saari K. Crowd situations and their policing from the perspective of Finnish police officers - a case study of Finnish police knowledge.
33 Saarinen A. Sanattomien sanansaattajat. Puhevammaisten henkilöiden tulkkien koulutuksen toimintatutkimuksellinen kehittäminen.
34 Saastamoinen M. Aikalaiskeskustelua yhteisöllisyydestä.
35 Tirronen J, Kivistö J. Uusi hyödyn aikakausi ja yliopiston kolmas tie.
36 Tirronen J, Nokkala T. Structural development of Finnish universities: achieving competitiveness and academic excellence.

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos Department of Social Policy and Social Psychology
Julkaisutietokanta 27.5.2010 Publications Data Base 27.5.2010