Oppimiskeskus
Learning Centre

Julkaisut 2009
Publications 2009

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Pekonen E. Palautetta opetuksesta - keneltä, kenelle ja miksi? Opetuksen kehittämisen moottoriksi kattava opiskelijapalautejärjestelmä.

Oppimiskeskus Learning Centre
Julkaisutietokanta 27.5.2010 Publications Data Base 27.5.2010