Kirjasto
Library

Julkaisut 2009
Publications 2009

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Balagué N, Saarti J. Benchmarking quality systems in two European academic libraries.
2 Hormia-Poutanen K et al. Korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi.
3 Kiviniemi V et al. Are libraries worth investing in? Finnish university libraries and their effect on the national economy.
4 Ovaska T. Kansainvälisessä työvaihdossa varjostamassa.
5 Ovaska T. Part of the job is to change the job - a follow-up on horizontal career development and the changing roles of health librarians.
6 Ovaska T. Professional development by work shadowing.
7 Ovaska T. Miksi konferensseissa käyminen kannattaa? - pohdintaa kirjastoalan ammatillisen kehityksen tarpeista ja ICML-konferensseista.
8 Saarti J. Kuoleeko kirja?
9 Saarti J. Seinätön kirjasto: Tieto- ja viestintätekniikkaa yleisissä kirjastoissa 1970-1990 -luvuilla.
10 Saarti J. Folksomiat ja kontrolloidut sanastot kaunokirjallisuuden kuvailussa.
11 Saarti J. Asiakkaat verkkopalveluiden käyttäjinä ja tuottajina.
12 Saarti J. Kirjastot tulevaisuuksien tekijöinä - kirjasto sosiaalisena tilana, uudet toimintamallit ja talouskriisi puhuttivat IFLAssa.
13 Saarti J. Challenges for library space - space for books or space for users; the case of Kuopio University Library.
14 Saarti J. Tehosta, verkostoidu ja kasvata kokoasi. Julkishallinnon ja kirjastolaitoksen rakenteellinen muutos ja sen taustatekijät.
15 Saarti J et al. Multi-faceted measuring of the quality as a tool for quality improvement in the Kuopio University Library, Finland.
16 Saarti J et al. Laadullista ja määrällistä tutkimusta Kreikan Haniassa: QQML 2009 seminaari.
17 Suominen V et al. Bibliografinen valvonta. Johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin.

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 27.5.2010 Publications Data Base 27.5.2010