Kirurgian yksikkö (ml. fysiatria)
Department of Surgery

Julkaisut 2009
Publications 2009

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aaltomaa SH et al. Eight years experience of local prostate cancer treatment with permanent I(125) seed brachytherapy - Morbidity and outcome results.
2 Alén M, Arokoski JPA. Liikunnan vasteet ja harjoittelun fysiologiset perusteet.
3 Arkela-Kautiainen M et al. Fysioterapia.
4 Arokoski J, Hannonen P. Ylä- ja alaraajan lihas-, jänne- ja muut pehmytosakivut.
5 Arokoski JPA. Lonkan ja polven sairaudet.
6 Cheng S et al. Trait-specific tracking and determinants of body composition: a 7-year follow-up study of pubertal growth in girls.
7 Cheng S et al. Low volumetric BMD is linked to upper-limb fracture in pubertal girls and persists into adulthood: A seven-year cohort study.
8 Eskelinen M, Ollonen P. Psychosocial risk scale (PRS) for breast cancer in patients with breast disease: a prospective case control study in Kuopio, Finland.
9 Haara M et al. Regular use of traditional analgesics predicts major coronary events: A cohort study.
10 Hannonen P, Arokoski J. Nivelkivut.
11 Heikkilä T et al. Lannerangan ahtaumataudin pre- ja peroperatiivisista ennustekijöistä. Vuoden seurantatutkimus.
12 Hero M et al. Impact of aromatase inhibitor therapy on bone turnover, cortical bone growth and vertebral morphology in prepubertal and peripubertal boys with idiopathic short stature.
13 Isaksson H et al. Long-term voluntary exercise of male mice induces more beneficial effects on cancellous and cortical bone than on the collagenous matrix.
14 Isaksson H et al. Physical exercise improves properties of bone and its collagen network in growing and maturing mice.
15 Jokinen JJ. Effect of Cardiac Surgery on Long-Term Outcome. Balancing Between Survival Benefit, Surgical Risk, and Health-Related Quality of Life.
16 Juhakoski R et al. Risk factors for the development of hip osteoarthritis: a population-based prospective study.
17 Julkunen P et al. Biomechanical, biochemical and structural correlations in immature and mature rabbit articular cartilage.
18 Karttunen J et al. Patellaluksaatioon liittyvät myöhäiskomplikaatiot ja niitä ennustavat tekijät - 45 potilaan retrospektiivinen tutkimus.
19 Kauppila A-M et al. Disability in end-stage knee osteoarthritis.
20 Kröger H. SOY:n kevätkokous 2009 Kuopiossa - ei lehdistölle!
21 Kärkkäinen M et al. Physical tests for patient selection for bone mineral density measurements in postmenopausal women.
22 Laaksonen MML et al. Associations of genetic lactase non-persistence and sex with bone loss in young adulthood.
23 Lappalainen Z et al. Diabetes impairs exercise training-associated thioredoxin response and glutathione status in rat brain.
24 Liikavainio T, Arokoski JPA. The role of muscle functionin knee and hip osteoarthritis.
25 Liipo T et al. Retrospektiivinen vertailututkimus trokanteerisen ydinnaulan ja ekstramedullaarisen implantin käytöstä pertrokanteerisen lonkkamurtuman hoidossa.
26 Lintula H et al. Appendicitis score for children with suspected appendicitis. A randomized clinical trial.
27 Lundell L et al. Comparison of outcomes twelve years after antireflux surgery or omeprazole maintenance therapy for reflux esophagitis.
28 Manninen H et al. How often does an incomplete circle of Willis predispose to cerebral ischemia during closure of carotid artery? Postmortem and clinical imaging studies.
29 Miettinen SSA et al. Effect of locally administered zoledronic acid on injury-induced intramembranous bone regeneration and osseointegration of a titanium implant in rats.
30 Mustonen P et al. Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimenpiteiden yhteydessä.
31 Nieminen J. Effect of Functional Loading on Remodelling in Canine, and Normal and Collagen Type II Transgenic Murine Bone.
32 Pentti K et al. Use of calcium supplements and the risk of coronary heart disease in 52-62-year-old women: The Kuopio Osteoporosis Risk Factor and Prevention Study.
33 Pentti K et al. Hormone therapy protects from diabetes: the Kuopio osteoporosis risk factor and prevention study.
34 Remvig L et al. Skin extensibility and consistency in patients with Ehlers-Danlos syndrome and benign joint hypermobility syndrome.
35 Salminen JJ, Arokoski JPA. Fysiatria erikoisalana.
36 Salminen JJ, Arokoski JPA. Kliininen tutkiminen.
37 Salovaara K et al. Nilkkamurtumien vaaratekijät - OSTPRE-murtumakohortin väestöpohjainen riskitekijäanalyysi 13,9 vuoden seurannassa.
38 Savolainen O et al. Lonkan artroskopian indikaatiot ja hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
39 Setälä L et al. Obesity and complications in breast reduction surgery: are restrictions justified?
40 Sinikallio S et al. Depressive burden in the preoperative and early recovery phase predicts poorer surgery outcome among lumbar spinal stenosis patients. A one-year prospective follow-up Study.
41 Sinikallio S et al. Life dissatisfaction is associated with a poorer surgery outcome and depression among lumbar spinal stenosis patients: a 2-year prospective study.
42 Sirola J et al. Sister's fracture history may be associated with perimenopausal bone fragility and modifies the predictability of fracture risk.
43 Syri J et al. Molemminpuolinen rasitusmurtuma reisiluunkauloissa - harvinainen nivuskivun syy 40-vuotiaalla miehellä.
44 Turunen V et al. Lumbaalinen pedikkeliruuvausavusteinen posterolateraalinen fuusio - yli 10 vuoden seuranta: KYS:ssa vuosina 1992-1997 leikatut lanneselän fuusiopotilaat.
45 Videman E et al. Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
46 Viikari-Juntura E et al. Kyynärpään, ranteen ja käden sairaudet.
47 Viljakainen HT et al. Wintertime vitamin D supplementation inhibits seasonal variation of calcitropic hormones and maintains bone turnover in healthy men.
48 Yli-Kyyny T et al. Tapausselostus: molemmanpuoleiset reisimurtumat alendronaattihoidon komplikaationa.
49 Zaproudina N et al. Effectiveness of traditional bone setting in treating chronic low bac pain: A randomised pilot trial.

Kirurgian yksikkö (ml. fysiatria) Department of Surgery
Julkaisutietokanta 27.5.2010 Publications Data Base 27.5.2010