Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 2009
Publications 2009

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aga F et al. The conceptions of care among family caregivers of persons living with HIV/AIDS in Addis Ababa, Ethiopia.
2 Aga F et al. Sociocultural factors influencing HIV/AIDS caregiving in Addis Ababa, Ethiopia.
3 Anttonen MS et al. Omaisten arvioima saattohoidon laatu Terhokodissa.
4 Bondas T. Preparing the air for nursing care: A grounded theory study of first line nurse managers.
5 Ciesla D, Vehviläinen-Julkunen K. Development opportunities for nursing.
6 Eronen P, Kinnunen P. Kroonista haavaa sairastavan potilaan hoito.
7 Halkoaho A et al. Voimavaroja tukeva hoidonohjaus.
8 Halkoaho A, Pietilä A-M. Eettisiä kysymyksiä pohtimassa - kuvauksia monitieteisistä kansainvälisistä konferensseista.
9 Hartikainen J, Kankkunen P. Maahanmuuttaja tarvitsee perehdytystä.
10 Heiskanen S. MS-tautiin vastasairastuneiden terveyteen liittyvä elämänlaatu.
11 Heiskanen S, Pietilä A-M. Psychosocial support as a counselling in improving health-related quality of life in patients with recent multiple sclerosis in Finland.
12 Hinno S et al. Nurses' perceptions of the organizational attributes of their practice environment in acute care hospitals.
13 Hintikka J et al. Mental disorders in self-cutting adolescents.
14 Holopainen A et al. Nurse teacherhood and the categories influencing it.
15 Honkalampi K et al. The prevalence of alexithymia and its relationship with youth self-report problem scales among Finnish adolescents.
16 Hossein KM et al. Teaching style in clinical nursing education: A qualitative study of Iranian nursing teachers' experiences.
17 Huttunen A et al. Sairaanhoitajien työmotivaatio ja siihen yhteydessä olevat tekijät.
18 Häggman-Laitila A, Pietilä A-M. Preventive psychosocial support groups: parents' criteria for good quality.
19 Kankkunen P. Dementiaoireisen ihmisen kivun hoidon hyvät käytännöt.
20 Kankkunen P et al. Pitkäaikaisesta kivusta kärsivän voimavarat.
21 Kankkunen P, Vehviläinen-Julkunen K. Tutkimus hoitotieteessä.
22 Kankkunen P et al. Promoting parents' use of non-pharmacological methods and assessment of children's postoperative pain at home.
23 Kankkunen P et al. Promoting children's pharmacological post-operative pain alleviation at home.
24 Kankkunen P et al. Cultural factors influencing children's pain.
25 Khatony A et al. The effectiveness of web-based and face-to-face continuing education methods on nurses' knowledge about AIDS: a comparative study.
26 Klemetti S et al. The effect of preoperative fasting on postoperative pain, nausea and vomiting in pediatric ambulatory tonsillectomy.
27 Korhonen T et al. Preventive child-focused family work: development of instrument in adult psychiatry.
28 Kukkurainen M-L et al. Continuing professional education for care staff: Evaluation of training and development project.
29 Kuokkanen L et al. Effects of organizational change on work-related empowerment, employee satisfaction, and motivation.
30 Kvist T. Matkalla maailmalla - Kokemuksia magneettisairaalailmiöstä Pittsburghissa.
31 Lampinen R et al. A review of pregnancy in women over 35 years of age.
32 Länsimies-Antikainen H. Realization of Informed Consent in Health Research.
33 Montin L et al. Economic outcomes from patients' perspective and health-related quality of life after total hip arthroplasty.
34 Mäkeläinen P. Rheumatoid Arthritis Patient Education and Self-Efficacy.
35 Mäkeläinen P et al. Rheumatoid arthritis patients' knowledge of the disease and its treatments: A descriptive study.
36 Mäkeläinen P et al. Rheumatoid arthritis patient education: RA patients' experience.
37 Mäkeläinen P et al. Change in knowledge and self-efficacy of patients with rheumatoid arthritis: A six-month follow-up study.
38 Mäntynen R et al. Kuntoutumista edistävä hoitotyö näkyväksi - terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkemyksiä aivohalvauspotilaiden alkuvaiheen jälkeisessä kuntoutuksessa.
39 Määttä M, Kankkunen P. Kansainväliset kipumittarit vaikeaa dementiaa sairastavien kivun arvioinnissa.
40 Määttä M et al. Osastonhoitaja - matkalla vetovoimaisen sairaalan hoitotyön johtajaksi?
41 Partanen P et al. Terveydenhuollon henkilöstövoimavarat - investointi terveyden tuottamiseen.
42 Peltonen E. Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa. Vertaileva tutkimus.
43 Pietilä A-M et al. Better health for the future eli parempaa terveyttä tulevaisuudessa - terveisiä ENDA-kongressista.
44 Pietilä A-M, Länsimies-Antikainen H. Terveyden edistäminen uudistuu. Asiantuntijana muutoksessa.
45 Pietilä A-M, Matveinen M. Terveyttä edistäen tulevaisuuteen: näkymiä kansainväliseen hoitotyön johtamisen konferenssiin - ENDA 2009.
46 Pietilä A-M et al. Perusterveydenhuollon henkilöstön näkemyksiä terveyden edistämisestä - arvoperustasta toiminnan kehittämiseen.
47 Pitkäaho T et al. Identification and usability of data-based nurse staffing indicators: A pilot study in Kuopio University Hospital.
48 Pölkki T et al. Miten keskosten kipua arvioidaan? Kyselytutkimus vastasyntyneiden tehohoito- ja valvontayksiköiden hoitajille.
49 Pölkki T et al. Hoitajien käsityksiä tehohoitoa vaativien keskosten kivunarvioinnista.
50 Rissanen M-L. Helping Adolescents Who Self-Mutilate - A Practice Theory.
51 Rissanen M-L et al. Descriptions of help by Finnish adolescents who self-mutilate.
52 Rissanen M-L et al. Helping adolescents who self-mutilate: parental descriptions .
53 Räisänen S et al. The increased incidence of obstetric anal sphincter rupture - An emerging trend in Finland.
54 Räisänen SH et al. Lateral episiotomy protects primiparous but not multiparous women from obstetric anal sphincter rupture.
55 Rättyä L. Diakoniatyö yksilöllisenä ja yhteisöllisenä auttamisena yhteiskunnallisessa muutoksessa.
56 Saaranen T, Tossavainen K. Empowerment orientation and social capital as a basis for occupational well-being school communities - a research and development project in Finland.
57 Sapounzi-Krepia D et al. Greek mothers' perceptions of their cooperation with the obstetrician and the midwife in the delivery room.
58 Sapounzi-Krepia D et al. Test-retest reliability of the Kuopio instrument for fathers (KIF): a questionnaire to assess fathers' feelings, experiences and preparation for their wife/partner's delivery.
59 Sapounzi-Krepia D et al. Mothers' experiences of maternity services: internal consistency and test-retest reliability of the Greek translation of the Kuopio Instrument for Mothers.
60 Schildt T et al. Transformationaalinen johtajuus: erikoissairaanhoidon osastonhoitajat muutosjohtajina.
61 Sipiläinen H et al. Vanhusten kaltoinkohtelu ja sen ehkäisy - näkökulmana hoitotyön johtajien toiminta.
62 Somiska S et al. Ammatillisen osaamisen tunnistaminen psykiatrisessa hoitotyössä sairaanhoitajien ja osastonhoitajien kuvaamana.
63 Suikkanen A et al. Estä virheet ennakolta . Lääkehoidon perusteiden hallinta ei vielä takaa onnistumista: tästä vasta alkaa sitoutuminen jatkuvaan, koko työuran kestävään opiskeluun.
64 Suvivuo P et al. Contraceptive use and non-use among teenage girls in a sexually motivated situation.
65 Tanninen H-M et al. Resource-enhancing psychosocial support in family situations: needs and benefits from family members' own perspectives.
66 Tervo-Heikkinen T et al. Nurse staffing levels and nursing outcomes: a Bayesian analysis of Finnish-registered nurse survey data.
67 Tiihonen K et al. Väkivallan esiintyminen ja vaikutukset oikeuspsykiatrisessa hoitotyössä.
68 Toivanen K. Käsite- ja argumentaatioanalyysi Katie Erikssonin kärsimystä koskevasta ajattelusta.
69 Tossavainen K. Perheiden terveyskumppanuus ja yhteisöllisyyspääoma - lasten ja nuorten terveys, turvallisuus ja oman äänen kuuluminen.
70 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteen tutkimuksella tietoa ihmisten kokonaisvaltaiseen hoitamiseen.
71 Vidgrén M. Koulutusinnovaatiotoiminnan tukemisen ja johtamisen mallintaminen. Tapaustutkimus monialaisen ammattikorkeakoulun terveys- ja liiketalousaloilta.
72 Välimäki TH et al. Caregiver depression is associated with a low sense of coherence and health-related quality of life.
73 Ylinen E-R et al. Effects of patients' anxiety, previous pain experience and non-drug enterventions on the pain experience during colonoscopy.
74 Ylinen E-R et al. Medication-free colonoscopy - factors related to pain and its assessment.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 27.5.2010 Publications Data Base 27.5.2010