Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen J. Miksi kodeiini, tramadoli tai etyylimorfiini ei aina tehoa?
2 Ahonen R. Esipuhe.
3 Ahonen R. Itsehoitolääkkeet - säästöä terveydenhuollolle. Also in English: Self-care medicines - savings for health care.
4 Ahonen R. Suut supussa hormoneista.
5 Buabeng KO et al. Availability and choice of antimalarials at medicine outlets in Ghana: the question of access to effective medicines for malaria control.
6 Enlund H. Sosiaalifarmaseuttisen tutkimuksen sisältö ja kehittyminen Suomessa.
7 Enlund H. Tutkimusaiheen valinnasta tutkimussuunnitelmaan.
8 Hyvärinen M-L et al. Feedback in patient counselling training - Pharmacy students' opinios.
9 Hämeen-Anttila K. Nuoret - haastava asiakasryhmä apteekissa.
10 Hämeen-Anttila K. Tutkimusetiikka yhteiskunnallisessa lääketutkimuksessa.
11 Hämeen-Anttila K, Bush PJ. Healthy children's perceptions of medicines: A review.
12 Hämeen-Anttila K, Karjalainen K. Lääkekasvatus terveystiedon oppikirjoissa - laadullinen sisällön analyysi (with English summary: Medicine education in school books of health education - qualitative content analysis).
13 Hämeen-Anttila K, Katajavuori N, toim. Yhteiskunnallinen lääketutkimus. Ideasta näyttöön.
14 Hämeen-Anttila K, Katajavuori N. Esipuhe.
15 Hämeen-Anttila K, Katajavuori N. Haastattelututkimus.
16 Hämeen-Anttila K, Katajavuori N. Laadullisen aineiston analyysi.
17 Hämeen-Anttila K, Katajavuori N. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus.
18 Hämeen-Anttila K, Katajavuori N. Triangulaatio. Erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen yhdistäminen.
19 Ilomäki J et al. Risk drinking behavior among psychotropic drug users in an aging Finnish population: The FinDrink study.
20 Korhonen MJ et al. Vanhusten kolesterolilääkitys yleistyy.
21 Lindell-Osuagwu L et al. Lasten lääkkeiden käytön yleisyys ja lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia (with English summary: Medicine use and drug related problems among children - a review).
22 Martikainen J. Terveystaloudellinen näkökulma muistisairauksiin.
23 Martikainen J. Uusia työkaluja hoitomenetelmien arviointiin.
24 Martikainen J. Päätösanalyyttisten mallien soveltaminen terveystaloudellisessa arviointitutkimuksessa (with English summary: Application of decision-analytic modelling in health economic evaluations).
25 Martikainen J. Terveystaloudellinen tutkimus osana hoitomenetelmien hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia.
26 Martikainen J. Application of Decision-Analytic Modelling in Health Economic Evaluations .
27 Mäkitalo E et al. Lääkkeiden tukkujakelun ongelmia on mahdollista vähentää.
28 Peura P et al. Statiinien kustannusvaikuttavuus sepelvaltimotautitapahtumien ehkäisyssä.
29 Peura P et al. Cost-effectiveness of statins in the prevention of coronary heart disease events in middle-aged Finnish men.
30 Peura P et al. Voiko ulkomaisia lääkkeiden kustannusvaikuttavuusanalyysejä hyödyntää Suomessa?
31 Purmonen T. Katoavatko tutkijat yliopistoilta? - Kyselytutkimus farmaseuttisen tiedekunnan tutkijoille (with English summary: Are researchers leaving the university? - Survey to the researchers of the Faculty of Pharmacy).
32 Purmonen T, Martikainen J. Talouspäällikön uusi työväline.
33 Purmonen T et al. Economic evaluation of sunitinib malate in second-line treatment of metastatic renal cell carcinoma in Finland.
34 Rikala M et al. Preventiivinen lääkitys kuopiolaisilla iäkkäillä (with English summary: Use of preventive medication in elderly persons living in Kuopio).
35 Ryynänen O-P et al. Predicting treatment effectiveness in spinal pain - application of a bayesian predicting model.
36 Saastamoinen L et al. Repeat prescribing in primary care: a prescription study.
37 Saastamoinen LK et al. Repeat prescribing processes in primary care: a qualitative study.
38 Soini EJO et al. Predicting forensic admission among the mentally ill: a Bayesian approach.
39 Ström A et al. Koirien doping (with English summary: Anti-doping regulations for dogs).
40 Tamminen K et al. Cost-effectiveness analysis of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy versus fixed combination treatments for asthma in Finland.
41 Tiihonen M et al. Hormonal contraceptive users' self-reported benefits, adverse reactions, and fears in 2001 and 2007.
42 Turunen J. Suomalaisen aikuisväestön kivut ja kivunhoitokeinot (with English summary: Pain and pain management in Finnish general population).
43 Turunen J. Onko ibuprofeeni turvallinen itsehoitolääke?
44 Turunen J. Kyselytutkimus.
45 Turunen JHO. Depicting the pain profile with the diary-day method.
46 Turunen JHO et al. The public's information needs on analgesics: a descriptive study in a drug information centre.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 27.8.2009 Publications Data Base 27.8.2009