Oppimiskeskus
Learning Centre

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Jäntti J. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt Kuopion yliopistossa. Recognition of Prior Learning Practices in University of Kuopio.
2 Pitkänen M, Heide T. Kuopion yliopiston oppimiskeskuksen koulutusten vaikuttavuus. Tarkastelussa Yliopistopedagoginen PD-, Verkko-opetuksen asiantuntija- ja Verkko-opetuksen perusteet -koulutukset.

Oppimiskeskus Learning Centre
Julkaisutietokanta 27.8.2009 Publications Data Base 27.8.2009