Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Karjalainen-Jurvelin R. Tietosuojavastaava - uusi tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 27.8.2009 Publications Data Base 27.8.2009