Kirjasto
Library

Julkaisut 2008
Publications 2008

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Airaksinen T, Salmi K. Personal professional development and skills transferring.
2 Juntunen A et al. Supporting information literacy learning in Finnish universities - standards, projects, and online education.
3 Kiviniemi V et al. Kannattaako osaamiseen sijoittaa? Yliopistokirjastot ja Suomen kansantalous.
4 Niiranen V, Saarti J, toim. Kirjeitä kampukselta.
5 Raivio J, Saarti J. Koneen kanssa viestiminen: esimerkkinä kirjaston näyttöluettelon lukeminen.
6 Saarti J. Kirjasto ilman seiniä - tieto- ja viestintätekniikan kehitys suomalaisissa yleisissä kirjastoissa 1970-1990-luvuilla.
7 Saarti J. Tieteellinen julkaiseminen ja julkisuuden paineet yliopistolaitoksessa.
8 Saarti J. The structural development of Finland´s higher education institution libraries as a part of the universities´ renewal.
9 Saarti J. Kirjasto - yliopiston perusresurssi.
10 Saarti J. Kirjastot rajojen ylittäjinä ja globaalin kulttuurin ymmärtäjinä.
11 Saarti J et al. Brittiläisen informaatiolukutaidon lähteillä.
12 Saarti J et al. Yliopistokirjastojen muutoksen haasteet tutkimukselle.
13 Salmi K. Uusia innovaatioita, asiakasystävällisiä tiloja ja toiminnan uudelleen arviointia - EAHIL toi terveysalan kirjastot Suomeen.
14 Salmi K et al. Hoidokki: validating the Finnish thesaurus of nursing science in the University of Kuopio Library.

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 27.8.2009 Publications Data Base 27.8.2009