Yhteiskuntatieteiden tiedek. yhteiset
Faculty of Social Sciences

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Nykky T. Opiskelijan saama ohjaus ammatillisissa oppilaitoksissa.
2 Pehkonen A, Pakarinen E, toim. Lasten hyvinvoinnin ulottuvuuksia.
3 Pyykönen A-M. Osaava nuori työelämään -hanke 2005-2007. Hankkeen toimijoiden ja tutkijoiden näkökulmia kehittämistyöhön.
4 Väänänen-Fomin M, Pakarinen E. Miksi minulle ei myönnetä lääkärin määräämää vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua?

Yhteiskuntatieteiden tiedek. yhteiset Faculty of Social Sciences
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008