Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Department of Social Work and Social Pedagogy

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Filander K. Aikuisuus, sosiaalipedagogiikka ja uusi moraalijärjestys.
2 Filander K. Sosiaalipedagogiikan uusi ajankohtaisuus.
3 Filander K. Deconstructing dominant discourses on vocational education.
4 Göppner HJ, Hämäläinen J. Developing a science of social work.
5 Helve H. Arvojen muutos nuorisokasvatuksen haasteena.
6 Helve H. Social capital and minority identity.
7 Helve H, Bynner J, eds. Youth and Social Capital.
8 Helve H, Bynner J. Preface.
9 Helve H, Bynner J. Youth and social capital.
10 Hirvonen R et al. Pulinapajat tukevat koululaisia kriiseissä.
11 Hämäläinen J. Z.J. Cleve - suomalaisuusmies ja koulupedagogiikan systeeminrakentaja.
12 Hämäläinen J. Nuorisokasvatuksen teoria sosiaalipedagogisessa kehyksessä.
13 Hämäläinen J. Jälkisanat: Nuorisokasvatuksen teoria ja käytäntö.
14 Hämäläinen J. Kansallismielinen reformismi Tsekin itsenäisyyden voimana.
15 Hämäläinen J. Sosiaalipedagogiikan kaksi kehityslinjaa.
16 Hämäläinen J. Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta.
17 Hämäläinen J. Lastensuojelullinen kansalaistoiminta julkisen lastensuojelun edelläkävijänä.
18 Hämäläinen J. Sosiaalityön kehittymisen edellytykset ja haasteet Itä-Suomessa.
19 Hämäläinen J, Niemelä P. Työelämä murroksessa.
20 Jääskeläinen T. Ylivieskassa tutkittiin työhyvinvointia lisääviä käytäntöjä. Sakea-verkosto etsii hyviä henkilöstötyön käytäntöjä.
21 Kääriäinen A. Kotikäynnillä lastensuojeluasioissa - havaintoja työstä ja tietämisestä.
22 Kääriäinen A. Epävarmuuden sieto ja kirjoitettu tieto sosiaalityössä.
23 Miettinen M-L. Lastensuojelujärjestöjen suhde viralliseen järjestelmään - huomioita oikeudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna.
24 Niemelä P. Vanhuus ja turvattomuus.
25 Niemelä P. Sosiaalityön kehityksen ammatilliset edellytykset Itä-Suomessa.
26 Niemelä P, Hämäläinen J. Toimintaympäristön muutos heikentää jaksamista sosiaalialalla.
27 Nykky T. Opiskelijan saama ohjaus ammatillisissa oppilaitoksissa.
28 Pehkonen A. Monikulttuurisuus sosiaalityössä.
29 Pehkonen A, Pakarinen E, toim. Lasten hyvinvoinnin ulottuvuuksia.
30 Penttinen P. Nuorten oppiminen myöhäismodernissa.
31 Penttinen P. Matti Koskenniemen sosiaalipedagogiikka.
32 Pyykönen A-M. Osaava nuori työelämään -hanke 2005-2007. Hankkeen toimijoiden ja tutkijoiden näkökulmia kehittämistyöhön.
33 Ryynänen U. Terveyskysymykset sosiaalityön asiantuntijuudessa.
34 Suonio M. Sosiaalityö rikosseuraamusalalla - haasteiden edessä.
35 Vornanen R. Arviointi lastensuojelussa.
36 Vornanen R, Pölkki P. Lapsi- ja nuorisososiaalityön suunta Itä-Suomessa.
37 Vornanen R et al. Professional Postgraduate Studies in Social Work. The Finnish Example and European Challenges.
38 Väisänen R. Sosiaalipedagoginen työote aikuissosiaalityössä.
39 Väisänen R. Yliopistokoulutus sosiaalityön tutkimuksen ja kehittämisen edistäjänä.
40 Väisänen R, Hämäläinen J, toim. Sosiaalinen näkökulma gerontoteknologiassa.
41 Väisänen R, Hämäläinen J. Itsenäisen selviytymisen tukemisen historiallisia, lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia lähtökohtia.
42 Väisänen R, Hämäläinen J. Sosiaalisen näkökulman painopisteitä.
43 Väisänen R, Hämäläinen J. Sosiaalinen näkökulma gerontoteknologisen päätöksenteon valmistelussa - ryhmähaastattelun tuloksia.
44 Väisänen R, Hämäläinen J. Yhteenveto ja pohdintaa.
45 Väänänen-Fomin M, Pakarinen E. Miksi minulle ei myönnetä lääkärin määräämää vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua?
46 Väänänen-Fomin M, Puurunen P. Social justice and fundamental rights - challenges, problems and key issues in Finnish context of immigration.

Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Department of Social Work and Social Pedagogy
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008