Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos
Department of Social Policy and Social Psychology

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hiilamo H, Saari J. Omistamisen oikeudenmukaisuus.
2 Juntto A. Asuminen ja oikeudenmukaisuus.
3 Juntto A. Suomalaisten asumistoiveet ja mahdollisuudet.
4 Kiander J, Saari J. Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopan unionissa.
5 Kuusela P, toim. Sosiaalipsykologia. Yksilöstä yhteiskuntaan.
6 Kuusela P. Julkisen sektorin modernisaatio, tuloksellisuus ja arviointi. Realistisen sosiaalitieteen ja arvioinnin näkökulma.
7 Kuusela P. Millainen tiede sosiaalipsykologia on?
8 Kuusela P. Ihmisen sosiaalisuus ja sosiaalipsykologian suuntaukset.
9 Kuusela P. Sosiaalipsykologian nykytilaa paikantamassa.
10 Kuusela P. Sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä.
11 Kuusela P et al. Tutkimusavusteinen kehittäminen realismin perinteen näkökulmasta.
12 Kvist J, Saari J, eds. The Europeanisation of Social Protection.
13 Kvist J, Saari J. The Europeanisation of social protection: domestic impacts and national responses.
14 Köppä T. Yhteistyö ja yhdistelmäorganisaatiot maaseudun mahdollisuutena.
15 Laurinkari J et al., toim. Yhteisötalous. Johdatus perusteisiin.
16 Nivala E, Saastamoinen M, toim. Nuorisokasvatuksen teoria. Perusteita ja puheenvuoroja.
17 Nivala E, Saastamoinen M. Nuorisokasvatuksen teorian kohde ja konteksti.
18 Oksanen M. Kirja-arvostelu. The Role of Customary Law in Sustainable Development.
19 Oksanen M. Kirja-arvostelu. Sustainability. A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management.
20 Oksanen M. Sota ja ympäristöetiikka.
21 Oksanen M. Hirven hyödyntämisen oikeutukset.
22 Oksanen M. Localism in Norton´s environmental pragmatism: some problems.
23 Poutanen V-M. Sosiaalitaloudesta yhteisötalouteen?
24 Puuronen V. Näkökulmia etnisten suhteiden tutkimukseen Suomessa.
25 Puuronen V. Nuorisotutkimus.
26 Puuronen V. Etnografinen tutkimus.
27 Puuronen V. Everyday racism among young people in Russia.
28 Puuronen V, Golovtsanskaja RG. Projavlenie rasizma b povsednoi shsizni molodeshsi Rossii.
29 Puuronen V et al. Venäläisten nuorten rasismi.
30 Raunio T, Saari J, toim. Euroopan tulevaisuus.
31 Raunio T, Saari J. Johdanto: Euroopan ajankohtaiset ongelmat ja tulevaisuuden haasteet.
32 Saari J, Kangas O. Finland: towards more pro-active policies.
33 Saari J, Kvist J. European Union developments and national social protection.
34 Saari J, Sihvola J. Ulkopolitiikka, oikeudenmukaisuus ja hyvinvointivaltio.
35 Saari J, Välimäki K. Seeking a new balance.
36 Saari J, Yeung AB. Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa.
37 Saari J, Yeung AB. Altruismi ja oikeudenmukaisuus.
38 Saastamoinen M. Notkeat rakenteet, tiheät identiteetit?
39 Saastamoinen M. Ryhmätutkimuksen suuntia sosiaalipsykologiassa.
40 Tirronen J. Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen korkeakoulupolitiikan välineenä.
41 Yeung AB et al. Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa.

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos Department of Social Policy and Social Psychology
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008