Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ademi Z et al. A comparison of three questionnaire-based measures of analgesic use over 11 years in adult males: a retrospective analysis of data from a prospective, population-based cohort study.
2 Ball D et al. Diversity amongst international pharmacy students.
3 Buabeng KO et al. Self-reported use of anti-malarial drugs and health facility management of malaria in Ghana.
4 Heikkilä R et al. Customers' and physicians' opinions of and experiences with generic substitution during the first year in Finland.
5 Hiitola PK et al. Changes in the use of cardiovascular medicines in the elderly aged 75 years or older - a population-based Kuopio 75+ study.
6 Hämeen-Anttila K. Lääkekasvatusta yhteistyöllä. På svenska: Läkemedelsfostran genom samarbete. In English: A joint effort in medicines education.
7 Hämeen-Anttila K. Medicine education curriculum website now in English: www.uku.fi/medicinescurriculum.
8 Hämeen-Anttila K, Katajavuori N. Laadullinen tutkimus farmasiassa - näkökulmia laadulliseen tutkimukseen ja aineiston analysointiin.
9 Hämeen-Anttila K, Vainio K. Lapsi mukaan lääkeneuvontaan.
10 Keränen J et al. Economic evaluation comparing from home to operation same day admission and preoperative admission one day prior to the surgery process: a randomized, controlled trial of laparoscopic cholecystectomy.
11 Lahnajärvi L. Reseptien uusiminen - Miten pitkäaikaislääkitystä toteutetaan terveyskeskuksissa?
12 Laine J, Martikainen J. Lääkkeiden kustannusvaikuttavuuden arviointi Suomessa ja Ruotsissa - näkökulmia ja kehitysehdotuksia.
13 Lindell-Osuagwu L et al. Finland would like children's medicines tested and licensed.
14 Martikainen J. Iteratiivinen lähestymistapa lääkkeiden ja muiden terveydenhuollon menetelmien arviointiin.
15 Martikainen JA et al. Plant stanol esters are potentially cost-effective in the prevention of coronary heart disease in men: Bayesian modelling approach.
16 Martikainen JE et al. Adoption of new antiglaucoma drugs in Finland: Impact of changes in copayment.
17 Ojala R et al. Osastofarmasian hyödyllisyys ja tulevaisuuden haasteet Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
18 Ottelin A-M et al. Costs of a self-selected, health-promoting diet among the participants of the Finnish Diabetes Prevention Study.
19 Peura P et al. Statiinien teho ja kustannusvaikuttavuus.
20 Peura P et al. Kuinka arvioida lääkehoidon vaikuttavuutta suhteessa sen aiheuttamiin kustannuksiin? - Esimerkkinä kolesterolin lääkehoito.
21 Peura S et al. Lääkehoidon kokonaisarviointi lääkärin ja lääkealan ammattilaisen yhteistyönä - kokemuksia toimintamallin kehittämisestä . With English summary: Comprehensive medication review involving collaboration between pharmacists and physicians - experiences of developing the procedure in Finland.
22 Soini E et al. Leikkaukseen kotoa (LEIKO) -toimintamalli on hyödyllinen - Tapahtumaperusteinen kustannus-utiliteetti-, kustannus-vaikuttavuus- ja riskihyötyanalyysi.
23 Soini E et al. LEIKO - leikkaukseen kotoa: prosessi terveystaloustieteellisestä näkökulmasta.
24 Soini E et al. Sepelvaltimopotilaan konservatiivisen, pallolaajennus- ja ohitusleikkaushoidon kustannukset, vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus ja Bayes-ennustemallinnus. Acute coronary syndrome:cost-effectiveness and Bayesian predictive models of concervative treatment, CABG and PTCA.
25 Tiihonen M et al. Hormoneja käyttävät naiset kaipaavat tietoa myös haittavaikutuksista.
26 Tiihonen MJ et al. Do Finnish women using hormone replacement therapy need more information about risks.
27 Turunen J. Pain and Pain Management in Finnish General Population.
28 Turunen J. Suomalaisen aikuisväestön kivut ja kivunhoitokeinot. Väitöskirjakatsaus.
29 Vainio K. Kaupallisuus ja ammatillisuus kilpasilla Australiassa.
30 Vainio K. Kompetensseja ja mitoitusta kehittämässä -casekuvaus.
31 Vainio K et al. Apteekit ja koulut opettavat lapsille lääkkeiden oikeaa käyttöä.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008