Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aalto-Setälä T, Marttunen M. Nuoren psyykkinen oireilu - häiriö vai normaalia kehitystä?
2 Fröjd S et al. Adult and peer involvement in help-seeking for depression in adolescent population: a two-year follow-up in Finland.
3 Fröjd SA et al. Depression and school performance in middle adolescent boys and girls. IN PRESS.
4 Hintikka J et al. Remissio skitsofrenian hoidon tavoitteeksi.
5 Hintikka U. Changes in Adolescents' Cognitive and Psychosocial Functioning and Self-Image During Psychiatric Inpatient Treatment.
6 Honkalampi K et al. Long-term alexithymic features indicate poor recovery from depression and psychopathology. A six-year follow-up.
7 Joensuu M et al. Reduced midbrain serotonin transporter availability in drug-naive patients with depression measured by SERT-specific [(123)I] nor-beta-CIT SPECT imaging.
8 Koponen H. Yleistynyt ahdistuneisuus.
9 Koponen H. Pakko-oireiset häiriöt.
10 Koponen H et al. Efficacy of duloxetine for the treatment of generalized anxiety disorder: implications for primary care physicians.
11 Koponen H, Leinonen E. Vanhuspsykiatria.
12 Koponen H, Lepola U. Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön tarvitaan aiempaa tehokkaampia hoitokeinoja.
13 Koponen HJ et al. Rates and previous disease history in old age suicide.
14 Kylmä J et al. Kuvaileva laadullinen terveystutkimus.
15 Lehtonen J. Psicoanalisi e neuroscienze.
16 Lehtonen J. Sullòrganizzazione mentale precoce del bambino:il contributo della neurofisiologia dellàllatamento.
17 Lönnqvist J et al. Psykiatria.
18 Lönnqvist J, Lehtonen J. Psykiatria.
19 Marttunen M. Voiko nuoren depressiota hoitaa masennuslääkkeillä?
20 Miettinen S et al. Uusia keinoja väkivallan ehkäisyyn ja hallintaan terveydenhuollossa.
21 Miettunen J et al. Socio-demographic and clinical predictors of occupational status in schizophrenic psychoses - follow-up within the Northern Finland 1966 Birth Cohort.
22 Mäkinen J et al. Skitsofrenian negatiiviset oireeet.
23 Pirskanen M et al. A formative evaluation to develop a school health nursing early intervention model for adolescent substance use.
24 Pollack MH et al. A double-blind study of the efficacy of venlafaxine extended-release, paroxetine, and placebo in the treatment of panic disorder.
25 Pompili M et al. Suicide risk in schizophrenia: learning from the past to change the future.
26 Ranta K et al. Age and gender differences in social anxiety symptoms during adolescence: the Social Phobia Inventory (SPIN) as a measure.
27 Rintamäki R. Mood in Association with Dietary Nutrient Intakes and Sleep Length.
28 Ritakallio M et al. Continuity, comorbidity and longitudinal associations between depression and antisocial behaviour in middle adolescence: A 2-year prospective follow-up study. IN PRESS.
29 Saarinen P. Elävä Itse. Ajatuksia vakavasti itsetuhoisen ihmisen hoitosuhteesta.
30 Saarinen P . Recognition of Suicide Risk by Treatment Professionals.
31 Saarinen P et al. Parantaako prosessiorganisaatio mielenterveyspalveluja?
32 Sinikallio S et al. Lumbar spinal stenosis patients are satisfied with short-term results of surgery - younger age, symptom severity, disability and depression decrease satisfaction.
33 Sinikallio S et al. Depression is associated with poorer outcome of lumbar spinal stenosis surgery.
34 Sinikallio S et al. Somatic comorbidity and younger age are associated with life dissatisfaction among patients with lumbar spinal stenosis before surgical treatment.
35 Siponen U et al. Increase in involuntary psychiatric treatment and child welfare placements in Finland 1996-2003. A nationwide register study.
36 Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja Suomen akatemia. Konsensuslausuma 18.10.2006. Psykoterapia.
37 Tolmunen T et al. Dissociation in a general population of finnish adolescents.
38 Valkamo M et al. Potilaalla on rintakipua ilman vaikeasti ahtauttavaa sepelvaltimotautia - mistä on kyse?

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008