Oppimiskeskus
Learning Centre

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Evälä A et al. Laatuaskeleita - kokemuksia verkko-opetuksen laatutyöstä. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti II.
2 Laitinen K, Rissanen M. Virtuaalisia yhteisöjä, ajatuksia ja avoimuutta - sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen tukena. Sosiaalinen media opetuksen ja oppimisen tukena (SMOOT) hankkeen selvitys.
3 Nurkka A, Tervonen S. Orientaatio verkko-opetuksen laadunhallintaan.
4 Pesonen E et al. Pedagogista yhteistyötä tietojenkäsittelytieteen opetuksen kehittämisessä.
5 Tervonen S, Keskisärkkä K. Taitoja, tiimalaseja ja tilastoja. Käsikirja kompetenssien, mitoituksen ja tilastoinnin suunnitteluun ja seurantaan verkko-opiskelussa.

Oppimiskeskus Learning Centre
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008