Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen O et al. Sähköisen kirjaamisen opettaminen terveysalan koulutuksessa.
2 Tihula S, Huovinen J. Reasons for management teams and team formation in small firms [cd-rom].
3 Tihula S, Huovinen J. Prevalence of management teams in the firms owned by habitual and first-time entrepreneurs [cd-rom].

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008