Kirjasto
Library

Julkaisut 2007
Publications 2007

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Holappa A et al. Laatujärjestelmät ja niiden ulkoinen arviointi.
2 Juntunen A, Saarti J. Sisäinen ja ulkoinen auditointi osana laadun arviointia ja kehittämistä: Kuopion yliopiston kirjaston kokemuksia.
3 Korpisaari J, Saarti J. Kirjastonhoitaja tulevaisuudessa - Millaista osaamista kirjastot tarvitsevat?
4 MacDonald E, Saarti J. Learning from other´s mistakes - one approach to teaching information literacy.
5 Ovaska T. The changing of the user environment. Coping with different user habits and the changing user environment.
6 Ovaska T. Supporting evidence-based nursing.
7 Rouvari A et al. Laatu ratkaisee. Laatutyön opas korkeakoulukirjastoille.
8 Saarti J. Informaatiolukutaitoa ja tietämyksenhallintaa oppimassa.
9 Saarti J. Varastokirjasto, vastaus kirjastoverkon ja tietoyhteiskunnan haasteisiin.
10 Saarti J. Kiinan kirjallisuus.
11 Saarti J. Akateemiset taidot akateemisessa työssä - kirjastoasiantuntijat yliopistoissa.
12 Saarti J. Informaatiotutkimus-lehti 25 vuotta. Kirjastotiedettä, informatiikkaa ja informaatiotutkimusta - tieteellinen lehti tieteenalan identiteetin rakentajana professori Marjatta Okon päätoimittajakaudella.
13 Saarti J. Rakenteellisen muutoksen vuosikymmenet - yliopistokirjaston historia Kuopiossa.
14 Saarti J. Kirjastot tulevaisuutta varten: IFLA:n vuosikokous 2007 Durbanissa.
15 Saarti J. Informaatiolukutaito -tavoitteiden integroiminen yliopisto-opetukseen - Kuopion yliopiston kokemuksia.
16 Saarti J, Juntunen A. From the rhetoric of quality management to managing self-organizing processes: a case study on an expert organization.
17 Saarti J, MacDonald E. Luentosalin synkkyyden lieventäminen: farmakologisten faktojen opettaminen lääketieteen opiskelijoille musiikin avulla.
18 Sinkkonen-Tolppi M, Saarti J. Yliopistoihin lisää johtamisosaamista.
19 Sinkkonen-Tolppi M, Saarti J. Yliopistoihin tarvitaan lisää johtamisosaamista.

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 18.6.2008 Publications Data Base 18.6.2008