Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Buzzelli C et al. Impact of generic substitution on pharmaceutical prices and expenditures in OECD countries.
2 Ensio A et al. The national evaluation of Standardized Terminology.
3 Hallinen T et al. Direct costs of warfarin treatment among patients with atrial fibrillation in a Finnish health care setting.
4 Hujala A, Rissanen S. Management in private care enterprises.
5 Häyrinen K et al. Sähköisten potilaskertomusten käyttöönotto edellyttää uusia tietoja ja taitoja.
6 Häyrinen K, Porrasmaa J. Comparing core content of electronic health records.
7 Häyrinen K, Saranto K. Nursing minimum data set in the multidisciplinary electronic health record.
8 Jauhiainen A et al. Consumer-centered nursing with ICT: a futuristic viewpoint.
9 Jylhä V et al. Users' and health professionals' opinions of the Hyvis enquiry service.
10 Jäntti S et al. Yksityisen sairausvakuutuksen, iän ja tulojen vaikutus julkisen ja yksityisen lääkäripalvelun valinnassa.
11 Kaarakainen M et al. Hoivayrittäjyyden tulevaisuudet.
12 Kankaanpää E et al. Yrityksen taloudellinen menestys ja työterveyshuoltoon investoiminen.
13 Kankaanpää E et al. Erityyppiset työterveyspalvelujen tuottajat ja markkinarakenne.
14 Kinnunen J. Jaksaminen lääkealan ammatillisuuden ja liiketoiminnan välimaastossa.
15 Kinnunen J. Rakenneuudistusten tsunamivaikutukset: henkilöstövoimavarojen johtamisen jättiurakka.
16 Kivinen T. Tiedon ja osaamisen johtaminen terveydenhuollossa.
17 Klemola L et al. Perceptions of health care professionals concerning development of clinical pathways.
18 Klemola L et al. Lonkka- ja sydänpotilaiden hoitoketjujen toimivuus ja niiden kehittäminen henkilökunnan näkökulmasta.
19 Kokko S, Valtonen H. Vanhusten pitkäaikaishoidon rakenteen yhteydet kunnan kustannuksiin.
20 Korpela S-V et al. Uusia käytäntöjä terveydenhuollon rekrytoinnissa.
21 Kouri P et al. Finland's national health project and the EHR.
22 Kuusela P, Niiranen V, toim. Realismin haaste sosiaalitieteissä.
23 Kvist T et al. Hoidon laatu ja siihen yhteydessä olevat tekijät.
24 Lammintakanen J. Terveydenhuollon priorisointi - käytännön ja tutkimuksen näkökulma.
25 Lammintakanen J, Kinnunen J. Hoitotyön osaamisvaatimukset ja merkitys tulevaisuuden terveyspalveluissa.
26 Lammintakanen J et al. Terveydenhuollon priorisointi politiikkaprosessina ja käsitteenä.
27 Lammintakanen J et al. Henkilöstövoimavarojen johtamisen haasteet hoitotyössä: tutkimusta käytännön johtamisen tueksi.
28 Laulainen S. Strateginen työ moniammatillisena haasteena.
29 Lemmetty K et al. Education and training of health information systems - a literature review.
30 Linnosmaa I et al. Hyvätuloisille tarpeeton ja heikompituloisille riittämätön? Sairausvakuutuksen hyvinvointivaikutusten tarkastelua.
31 Linnosmaa I et al. Yksilö- ja ryhmähoidon kustannus-vaikuttavuus lasten lihavuuden hoidossa.
32 Linnosmaa I, Rissanen S. Willingness to pay for online physician services.
33 Martikainen J et al. Lääkkeiden taloudellinen arviointi - lääketaloustieteen teoria, tutkimus ja käytäntö.
34 Niiranen V. Johtamisen kausaaliset voimat ja mekanismit.
35 Niiranen V. Lähestymisiä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen.
36 Niiranen V. Reformia, rakenteita, retoriikkaa.
37 Niiranen V. Managing local social services in reforms - challenges to the leadership of human resouces management.
38 Niiranen V. Sosiaalialan johtaminen käännekohdassa.
39 Niiranen V. Millainen kunta on eettinen kunta?
40 Niiranen V. Haasteita monessa kerroksessa - tuloksellisuuden arviointi kunnassa.
41 Niiranen V, Laulainen S. Osaaminen ja arviointi tuloksellisuuden tukipilareina.
42 Niiranen V et al. Sosiaalihallintotiede vastaa kasvaviin johtamisvaateisiin.
43 Niiranen V et al. Performance evaluation and utilisation of evaluation information in the Finnish municipalities: who benefits?
44 Paasivaara L et al. Kognitiivinen kulttuurin tutkimus - huomioita metodista ja sen annista johtamistutkimukselle.
45 Rissanen S. Omaishoito ja hoivayrittäjyys 2000-luvulla - vanhuspolitiikkaa ja gerontologista sosiaalityötä.
46 Ruuskanen E-M et al. Osaaminen voimavarana hoitotyössä?
47 Ryynänen O-P et al. Priorisointi terveydenhuollossa. Mitä maksaa, kuka maksaa.
48 Räsänen P et al. Cost-utility of routine cataract surgery.
49 Räsänen P et al. Cost-utility analysis of routine neurosurgical spinal surgery.
50 Saranto K, Ensio A. Systemaattisen kirjaamisen kehittäminen osana toiminnan ohjausta ja hoitotyön johtamista.
51 Saranto K et al. Patient medication - how is it documented?
52 Saranto K et al. Medication management and documentation in the EHR.
53 Saranto K, Tanttu K. Hoitotietojen rakenteistamisen haasteet ja mahdollisuudet.
54 Saranto K et al. Citizen empowerment: eHealth consumerism in Europe.
55 Sinkkonen-Tolppi M. Kotiseudulle kiinnittyminen nuorten elämän voimavarana.
56 Sinkkonen-Tolppi M, Niiranen V. Osaaminen ja tuloksellisuus sosiaalipalveluiden johtamisessa. Voimavarojen johtaminen ja tuloksellisuushaasteet kuntien sosiaalitoimessa.
57 Sivenius J, Kinnunen J. Aivoinfarktin hyvä kuntoutus kannattaa.
58 Soini E. Incremental or average cost-utility of routine cataract surgery?
59 Taskinen H. Johtamisen oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa.
60 Tuovinen K et al. Hoitotieteen asiasanasto käyttöön Kuopion yliopiston kirjastossa.
61 Valta M et al. Addressing the project management issues into the implementation of hospital information system - project team perspective.
62 Valtonen H. OECD, rakenteet ja politiikka.
63 Valtonen H. Mitä taloustieteelle on olemassa?
64 Valtonen H. Terveydenhuollon erityispiirteet, rationaalisuus, pelko ja kauhu.
65 Vuori J. Jos teoriat eivät ole tosia, miksi niitä tulisi luoda?
66 Vuori J. Onko arviointi byrokratian manttelinperijä?
67 Vuori J, Hurri J. Sosioekonomisen aseman vaikutus terveyspalvelusektorin valintaan.
68 Vuori J, Savolainen T. Mitä kansalaiset odottavat julkisilta ja yksityisiltä terveyspalveluilta?
69 Willberg M. Millä perusteella kilpailuttamaan? Tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen ja sen toimijoiden tietoperustasta ja preferensseistä.
70 Willberg M. Millä perusteella kilpailuttamaan? Tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisen ja sen toimijoiden tietoperustasta ja preferensseistä. Competitive Tendering - on what Gounds? The Foundation of Konowledge and Preferences of Public Managers in the Tendering Process in Social anh Health Care Services.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008