Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Department of Social Work and Social Pedagogy

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Filander K. Deconstructing vocabularies of learning and change: a methodological challenge [cd-rom].
2 Grigorieva I et al. [The origin of social work within NGOs].
3 Helve H. Social changes and multicultural values of young people.
4 Helve H. Nuoret ja usko.
5 Hämäläinen J. Individualität in der (spät-) modernen Arbeitsgesellschaft .
6 Hämäläinen J. J.V. Snellmanin perhefilosofia.
7 Hämäläinen J. How can one know if parenting is sufficient?
8 Hämäläinen J. Hyvinvoinnin kaksi strategiaa: poliittinen ja pedagoginen.
9 Hämäläinen J. Vanhemmuuden tukeminen lastensuojelun periaatteena 2000-luvulla.
10 Hämäläinen J. Nuori ja perhe yhteiskunnan murroksessa.
11 Hämäläinen J. Perhe on yhteiskunnan kivijalka.
12 Hämäläinen J. Työkoulupedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa.
13 Hämäläinen J, Niemelä P. Jaksamisen edistäminen vaativissa sosiaalialan tehtävissä työyhteisöjä kehittämällä.
14 Hämäläinen J, Vornanen R. The role of social work in local, regional and national child policy.
15 Hämäläinen J et al., toim. Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006.
16 Kuusela P. Realismi, kriittinen realismi ja sosiaalitieteet.
17 Kuusela P. Rakenne, toimijuus ja realistinen yhteiskuntateoria.
18 Kuusela P. Kriittisen realismin keskeisiä käsitteitä.
19 Kuusela P. Kansalaisuus, modernisaatio ja globaali aika.
20 Kuusela P. Strategiasta käytäntöön - tasapainotettu mittaristo esimiestyön tukena kunnissa.
21 Kuusela P. Realismi ja sosiaalisen identiteetin episteeminen status.
22 Kuusela P, Niiranen V, toim. Realismin haaste sosiaalitieteissä.
23 Kuusela P, Saastamoinen M. Kansalaisuuden ulottuvuudet.
24 Kääriäinen A. Lapset sosiaalityön asiakasdokumenteissa.
25 Kääriäinen A. Alkuvaiheen tilannearvointi lastensuojelussa-opas.
26 Kääriäinen A et al. Lastensuojelutyön dokumentointi. Opastusta ja ideoita käytäntöön.
27 Niemelä P. Human action - system-theoretical approach.
28 Niemelä P. Yhteisten eväiden oikeudenmukaisesta jakamisesta.
29 Niemelä P. Hyvinvoinnin käsite toiminnan teorian valossa.
30 Niemelä P, Pursiainen T, toim. Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena. Juhlakirja professori Juhani Laurinkarin täyttäessä 60 vuotta 8.10.2006.
31 Niemelä S, Kääriäinen A. Taikuri-ryhmä voi auttaa lasta kun vanhemmat eroavat.
32 Pehkonen A. Maahanmuuttajan kotikunta.
33 Pehkonen A. Miten paluu- ja muuttoliikeprosessit onnistuvat maaseudulle?
34 Pehkonen A. Immigrants´ Paths to Employment in Finland.
35 Ryynänen U. Terveyskysymykset sosiaalityössä.
36 Saastamoinen M, Kuusela P. Kohti myöhäismodernin kansalaisuuden haasteita.
37 Saastamoinen M, Kuusela P, toim. Kansalaisuuden ääriviivoja. Hallinta ja muodonmuutokset myöhäismodernilla ajalla.
38 Samoylova V et al. The role of NGOs in solving problems of every day life (in Russian).
39 Töttö P. Derek Freeman: totuuden torvi vai myyttien kutoja?
40 Töttö P. Kriittinen realismi ja sosiaalitieteiden menetelmät.
41 Vornanen R. Perhe - turvattomuutta vai turvaa?
42 Vornanen R. Children's security in the family and the resulting challenges for social work.
43 Vornanen R. Turvallisuuden paradoksit ja nuorten turvallisuuden perusta.
44 Vornanen R. Hyvinvointi ja turvallisuuden repeämät.
45 Väisänen R. Committing young people to education and working life, and security .
46 Väisänen R. Turvallisuus globalisoituvan työelämän kysymyksenä.
47 Väisänen R. Käytäntötutkimuksen jännitteitä.
48 Waldén A. "Muurinsärkijät" - tutkimus neurologisesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymisen tukemisesta. "Breaking Down Walls" - a Study on the Coping Support Received by Families of Neurologically Sick or Disabled Children.

Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Department of Social Work and Social Pedagogy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008