Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos
Department of Social Policy and Social Psychology

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Brazda J et al. Anders als die Anderen. Eine Unbefangene Annäherung an Genossenschaften, Sozialwirtschaft und Dritten Sektor.
2 Hämäläinen J et al., toim. Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006.
3 Kuusela P, Saastamoinen M. Kansalaisuuden ulottuvuudet.
4 Köppä T. Tapaus kilpailutalous: syytteitä ennen romahdusta.
5 Oksanen M. Eläimen hyvä ja tiede.
6 Oksanen M. Forests in time: the environmental consequences of 1,000 years of change in New England [book reviews].
7 Oksanen M, Vuorisalo T. Ekologisten kokeiden etiikka.
8 Poutanen V-M. Työelämän kehittämishaasteet vammaisen henkilön näkökulmasta.
9 Rautio P. Olisikohan taas aika?
10 Rautio P. Historiallista johdattelua minä- ja identititeettitukimukseen.
11 Rautio P. Minän biologinen perusta.
12 Rautio P, Saastamoinen M, toim. Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma.
13 Saari K. Oliko Smash Asem -mielenosoitus esimerkki uudenlaisesta poliisitoiminnasta ja mielenosoitusten polisisoinnista Suomessa? [online].
14 Saari K. Katujen poliittinen kansalaisuus muutoksessa? Näkökulmia mielenosoituksiin ja niiden kontrollointiin.
15 Saari K. Kontrollin lyhyt muisti: olisiko Makasiinien vappumellakoissa ja Tampereen vuoden 1998 Mustavihreiden päivissä sittenkin jotain yhtäläisyyksiä?
16 Saastamoinen M. Riskitodellisuus ja aktiivisen kansalaisuuden ihanne.
17 Saastamoinen M. Minuus ja identiteetti tutkimuksen haasteina.
18 Saastamoinen M. Yksilö, riskitietoisuus ja psykokulttuuri.
19 Saastamoinen M, Kuusela P. Kohti myöhäismodernin kansalaisuuden haasteita.
20 Saastamoinen M, Kuusela P, toim. Kansalaisuuden ääriviivoja. Hallinta ja muodonmuutokset myöhäismodernilla ajalla.
21 Tirronen J. Kolme näkökulmaa yliopistoon - tutkimusta, opetusta vai palvelua?
22 Tirronen J. Suomalaisen korkeakoulu- ja duaalimallin uudistumisesta. Erilaistuva ja yhteneväistyvä korkeakoulu muutosvoimana.
23 Tirronen J. Eliittien sivistysyliopistosta moderniin sivistysyliopistoon.
24 Tirronen J. Korkeakoulujen välisen yhteistyön muodot - konsortio, federaatio ja yhdistyminen.

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos Department of Social Policy and Social Psychology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008