Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Apteekki osana lääkkeiden tuotanto- ja jakeluketjua.
2 Hallinen T et al. Direct costs of warfarin treatment among patients with atrial fibrillation in a Finnish health care setting.
3 Hyvärinen M-L et al. Kollegapalautemenetelmä yliopistopedagogisessa opetusviestinnän koulutuksessa.
4 Hämeen-Anttila K. Pohjoismaiset sosiaalifarmasistit tapasivat Lahdessa.
5 Hämeen-Anttila K. Education Before Medication - Empowering Children as Medicine Users.
6 Hämeen-Anttila K. Developing a schoolchildren's medicine education program in Finland: lessons learned.
7 Hämeen-Anttila K. Ensin oppi, sitten lääke - lapsille taito käyttää lääkkeitä.
8 Hämeen-Anttila K et al. Medicine education for schoolchildren: what do the teachers think?
9 Hämeen-Anttila K et al. Developing a medicine education program in Finland: Lessons learned.
10 Hämeen-Anttila K et al. How well can children understand medicine related topics?
11 Hämeen-Anttila K, Vainio K. Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen - lääkekasvatusprojekti.
12 Jyrkkä J, Hartikainen S. Iäkkäiden monilääkitys haaste iäkkäitä hoitaville.
13 Jyrkkä J et al. Vanhusten monilääkitys huolen aiheena - Tuloksia Kuopio 75+ -tutkimuksesta.
14 Jyrkkä J et al. Vanhusten monilääkitys huolen aiheena - Tuloksia Kuopio 75+ -tutkimuksesta.
15 Jyrkkä J et al. Increasing use of medicines in elderly persons: a five-year follow-up of the Kuopio 75+Study.
16 Keinänen T et al. Mitä laboratoriokokeet kertovat varfariini-, tyroksiini-, klotsapiini- ja digoksiinihoidosta?
17 Lahnajärvi L. Reseptien uusiminen - Miten pitkäaikaislääkitystä toteutetaan terveyskeskuksissa? Repeat prescribing - How is long-term medication implemented in Finnish health centres?
18 Lahnajärvi L. Farmaseuttia ja proviisoria tarvitaan lääkehoidon seurannassa.
19 Lahnajärvi L, Saarelma O. Reseptin uusiminen - hanttihommaa vai suunnitelmallista hoitoa?
20 Linnosmaa I et al. Yksilö- ja ryhmähoidon kustannus-vaikuttavuus lasten lihavuuden hoidossa.
21 Martikainen J et al. Lääkkeiden taloudellinen arviointi - lääketaloustieteen teoria, tutkimus ja käytäntö.
22 Martikainen J, Sintonen H. Hoidon kustannukset ja elämänlaadulliset menetykset.
23 Ojala R. Mitä verestä mitatut laboratoriotulokset kertovat?
24 Ojala R. Mitkä lääkkeet pidentävät QT-aikaa?
25 Ojala R, Laitinen K. Milloin lääkkeen haittavaikutuksesta pitää ilmoittaa Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteriin?
26 Puumalainen I. Lääkeneuvonnan laatua mittaavien työkalujen kehittäminen.
27 Soini E. Incremental or average cost-utility of routine cataract surgery?
28 Timonen J et al. Lääkevaihto lehdistössä - lääketeollisuus ja viranomaiset vastakkain.
29 Turunen J et al. Lievitystä vaihtoehtoisin kivunhoitokeinoin.
30 Vainio K, Hämeen-Anttila K. Huolehdin aktiivisesti terveydestäni.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008