Oppimiskeskus
Learning Centre

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ansela M et al. Personal study plans for university students. A guide for study counsellors.
2 Haapaniemi T, Karvonen P. Supporting the portfolio process with ONNI-the Learning Journal.
3 Kaarakainen M et al. Hoivayrittäjyyden tulevaisuudet.
4 Tuovinen K et al. Pohjois-Savon korkeimman opetuksen tietopalvelut: yhteistyötä ja yhteisiä palveluita?
5 Tuovinen K et al. Hoitotieteen asiasanasto käyttöön Kuopion yliopiston kirjastossa.

Oppimiskeskus Learning Centre
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008