Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Katzav M et al. Pulsed-field gel electrophoresis typing of Listeria monocytogenes isolated in two Finnish fish farms.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008