Kliinisen kemian yksikkö
Department of Clinical Chemistry

Julkaisut 2006
Publications 2006

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Jääskeläinen E et al. MTHFR C677T polymorphism is not associated with placental abruption or preeclampsia in finnish women.
2 Kiiski K. Tero tutkii ja opettaa.
3 Luukkonen S, Punnonen K. Serum pro-hepcidin concentrations and their responses to oral iron supplementation in healthy subjects manifest considerable inter-individual variation.
4 Matinlauri I et al. High serum soluble CD30 does no predict acute rejection in liver transplant patients.
5 Matinlauri IH et al. Changes in liver graft rejections over time.
6 Penttilä I et al. Sydänmerkkiaineiden laatu Labquality Oy:n tulosten valossa.
7 Ruotsalainen E et al. Changes in inflammatory cytokines are related to impaired glucose tolerance in offspring of type 2 diabetic subjects.
8 Siloaho M et al. The effects of quality-management systems on external quality-assesment performance in Finnish clinical chemistry laboratories.
9 Sipola P et al. Myocardial late gadolinium enhancement is associated with raised serum amino-terminal propeptide of type III collagen concentrations in patients with hypertrophic cardiomyopathy attributable to the Asp175Asn mutation in the alpha tropomyosin gene:
10 von Lode P et al. Sensitive and quantitative, 10-min immunofluorometric assay for D-Dimer in whole blood.
11 Väisänen S et al. Konelabin entsymaattisen kreatiniinimenetelmän evaluointi.
12 Väisänen S et al. Preanalyyttisistä virhetekijöistä verikaasuanalysaattoreilla tehtävissä analyyseissa.
13 Väisänen S et al. Muovisen kapillaarin soveltuvuus näytteenottoastiaksi verikaasuanalysaattorille.

Kliinisen kemian yksikkö Department of Clinical Chemistry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008