Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Department of Social Work and Social Pedagogy

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Arola M, Jämsen A. Sosiaalityö ja uudet kumppanuudet.
2 Filander K. Työ, koulutus ja katoavat ammatti-identiteetit.
3 Filander K. Tutkimuksen muuttuvat tähtäyspisteet.
4 Filander K. Experts in uncertainty: making cultural analysis of identities in adult education.
5 Helve H, ed. Mixed Method in Youth Research.
6 Helve H. Nuorten arvojen, maailmankuvien ja katsomusten muutokset.
7 Helve H. Preface.
8 Helve H. Borders and possibilities in youth research - a longitudinal study of the world views of young people.
9 Helve H, Holm G, eds. Contemporary Youth Research. Local Expressions and Global Connections.
10 Helve H et al. Nuoret ja sosiaalinen pääoma - käsitteiden monimerkityksellisyys.
11 Helve H et al. Youth research in Europe.
12 Holm G, Helve H. Introduction.
13 Hämäläinen J. Sosiaalipedagoginen näkökulma nuorten opetuksen kehittämisen mahdollisuutena.
14 Hämäläinen J. Uusia uria nuorisokasvatuksen alalla.
15 Hämäläinen J. Hyvän sosiaalityön ja sosiaaliturvan merkitys mielenterveydelle.
16 Hämäläinen J. Social insecurity and social exclusion: old and new challenges for social work.
17 Hämäläinen J. Kodin kynnys. J. V. Snellmanin perhefilosofia.
18 Hämäläinen J. Sosiaalityön koulutuksen 20-vuotinen historia.
19 Hämäläinen J. Utmaningar i dagens urbana samhälle och socialpedagogik.
20 Hämäläinen J. Social pedagogy as an academic discipline in the family of social sciences: the Finnish scenario.
21 Hämäläinen J et al. Elämän syrjästä kiinni. Kuvaus Itä-Suomen työkoulu 2000-hankkeen toiminnasta.
22 Hämäläinen J, Niemelä P. De- and reconstruction of social welfare in Finland: impacts on social work.
23 Hämäläinen J et al. Social professions in Finland.
24 Hämäläinen J et al. A Social-Pedagogical Framework for multi-professional collaboration in supporting people in a multicultural context.
25 Kervinen A et al. Millaista tuloksellisuuden arvioinnin tulisi olla? Tuloksellisuuden arviointiin kohdistuvat odotukset kunta-alalla.
26 Kervinen A et al. Lähemmäs henkilöstöä: tavoitteellinen vuorovaikutus ja tuloksellisuuden arviointi.
27 Kuusela P, toim. Sosiologia. Muuttuvan maailman koordinaatit.
28 Kuusela P. Sosiaalisesta yhteisöstä globaaliin maailmaan.
29 Kuusela P. Sosiologia, inhimillinen toimijuus ja realismi.
30 Kuusela P. Tarvitaanko vielä sosiologiaa?
31 Kuusela P. Sosiologian keskeisiä käsitteitä.
32 Kuusela P. Kunnallisesta ylikunnalliseen. Kuopion seudun lastensuojelu.
33 Kuusela P. Realismi, arviointi ja sosiaalityön käytännöt.
34 Kuusela P. Realistinen toimintatutkimus? Toimintatutkimus, työorganisaatiot ja realismi.
35 Laulainen S. Ikääntyneen parhaaksi yhteisin voimavaroin . Tuloksellisuuden arviointi Kajaanin vanhuspalveluissa. .
36 Laulainen S. Lasten ja vanhusten asiat hyvällä mallilla? . Onnistumisen avaimia Lapinlahden lasten suojelussa ja vanhuspalveluissa.
37 Laulainen S. Organisaatiot ja identiteetti.
38 Lohi S, Niiranen V. Yksin tätä työtä ei voi tehdä. Sosiaalityöntekijöiden osaamisen tuki ja osaamisen jakaminen lastensuojelutyössä.
39 Lumijärvi I et al. Kunnalliset yhteistoimintaelimet ja tuloksellisuuden arviointi.
40 Myllärinen T, Väisänen R. Alueellisen arviointitutkimuksen lähtökohtia.
41 Määttä M. Multi-agency teams - a means for good youth services?
42 Määttä M, Kalliomaa-Puha L. Sopiva yhteiskunta? - Koti, koulu ja uusi sopimuksellisuus.
43 Niemelä P. Adam Smith moraalituntojen tulkkina.
44 Niemelä P. Sosiaalityön tutkimuksen erityisluonne.
45 Niiranen V. Luottamushenkilöt tarvitsevat arviointitietoa päätöksenteon tueksi.
46 Niiranen V. Sosiaalihuollossa tarvitaan osaavia johtajia.
47 Niiranen V. Reformit sosiaalityön johtamisen mahdollisuuksina.
48 Niiranen V et al. Kartuke-kyselytutkimuksen aineisto ja tutkimuksen toteuttaminen.
49 Niiranen V, Meklin P. Institutionalisoitu tuloksellisuusarviointi: tarkastuslautakunnat tuloksellisuusarviointitiedon käyttäjinä.
50 Niiranen V et al., toim. Kuntapalvelujen tuloksellisuuden arviointi. Tasapainotettu mittaristo kunnallisissa organisaatioissa.
51 Niiranen V et al. Tuloksellisuusarviointi kunnissa: onnistumisen ja kriittisten kohtien tarkastelua.
52 Niiranen V et al. Miten arvioida kuntapalveluiden tuloksellisuutta? Kartuke-tutkimuksen lähtökohdat, metodologiset sitoumukset ja tavoitteet.
53 Nivala E. Urban socialpedagogik i går, i dag och i framtiden.
54 Nivala E. Citizenship and Social Pedagogy.
55 Nivala E. La participación social como ideal de la educación cívica [cd-rom].
56 Nivala E. Personalismi amerikkalaisissa kansalaisliikkeissä.
57 Pehkonen A. Kylä kutsuu...Tutkimus tulomuuttoprosesseista maaseudulle.
58 Puurunen P. Mitä annettavaa Jane Addamsilla on nykypäivän sosiaalityölle?
59 Puurunen P et al. Kehittyvä sosiaalityö. Itä-Suomen sosiaalityöntekijäpäivät Kuopiossa 2004 ja sosiaalityöntekijäkoulutusta 20 vuotta Itä-Suomessa.
60 Pölkki P. Yliopiston ja työelämän yhteistyö.
61 Ryynänen U. Sairastamisen merkitys ja turvattomuustekijät aikuisiässä.
62 Röpelinen A-M, Smahl M. Teorian ja käytännön suhde sosiaalityön opiskelijan ammatillisessa kasvussa.
63 Saastamoinen M. Postmoderni, riskiyhteiskunta ja globalisaatio sosiologisina keskusteluina.
64 Sihvonen M et al. Tuloksellisuusarviointitiedon käyttö kunnallisissa palveluissa.
65 Sinkkonen-Tolppi M. Maailma kutsuu, katkeavatko juuret? Nuorten kotiseudulle kiinnittyminen ja sen yhteys nuorten sosiaaliseen pääomaan.
66 Stenvall J et al. Edustuksellisuus tuloksellisuusarvioinnissa - yt-elimet ja osallisuus kunnallisessa tuloksellisuusarvioinnissa.
67 Vornanen R. Social work and social policy - facing old challenges and new risks and unsecurities: an example of Finnish child policy and prevention.
68 Väisänen R. Sosiaalityöntekijä työelämän muutoksessa.

Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Department of Social Work and Social Pedagogy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008