Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos
Department of Social Psychology and Sociology

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Eskola J. Aikakauskirja Kasvatuksen vastainen toiminta.
2 Itäpuisto M. Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Childhood Experiences of Living with Problem-drinking Parents.
3 Oksanen M. Moral and Political Reasoning in Environmental Practice.
4 Oksanen M. Boundaries: a casebook in environmental ethics [by Christine E. Gudorf and James E. Huchingson].
5 Oksanen M, Kumpula A. Lainsäädäntö, omistaminen ja ympäristönsuojelu.

Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos Department of Social Psychology and Sociology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008