Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R, Martikainen J, toim. Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi.
2 Hartikainen S et al. Concomitant use of analgesics and psychotropics in home-dwelling elderly people - Kuopio 75+ study.
3 Hartikainen-Herranen K, Ahonen R. Apteekkien asiakkaiden asenteet ja kokemukset lääkevaihdosta.
4 Hartikainen-Herranen K, Ahonen R. Lääkevaihdon vaikutukset apteekkien talouteen ja toimintaan.
5 Hartikainen-Herranen K, Paldán M. Lääkevaihdon toteutus.
6 Hudson S, Saano S. Farmaseuttinen hoito.
7 Hämeen-Anttila K. Lääkekasvatus terveystiedossa - Huomio väärinkäytöstä lääkkeiden oikeaan käyttöön.
8 Hämeen-Anttila K et al. Miten usein koululaiset käyttävät itsehoitolääkkeitä?
9 Hämeen-Anttila K et al. What schoolchildren should be taught about medicines - Combined opinions of children and teachers.
10 Ilomäki J. Miten neuvoa masennuspotilasta apteekissa?
11 Jokisalo E. Facts and fiction of poor compliance as a cause of inadequate blood pressure control.
12 Jokisalo E. Compliance and Patient-perceived Problems in the Treatment of Hypertension.
13 Kansanaho H et al. Practicing pharmacists' patient counseling skills in the context of reflectivity.
14 Kansanaho H et al. Implementation of a professional program in Finnish community pharmacies in 2000 - 2002.
15 Lehtomäki J, Ojala R. Esimerkkejä lääkehuollossa käytettävistä laatujärjestelmistä.
16 Martikainen J et al. European prices of newly launched reimbursable pharmaceuticals - a pilot study.
17 Martikainen JA et al. Economic evaluation of temozolomide in the treatment of recurrent glioblastoma multiforme.
18 Nylander M, Ojala R. Lääkitysturvallisuus pääteemana Euroopan sairaalafarmasiayhdistyksen yleiskokouksessa.
19 Ojala R. Mitä itsehoitolääkkeitä voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana?
20 Ojala R. Tunnistatko lääkkeiden antikolinergiset haitat?
21 Ojala R. Progress in medicines information services.
22 Ojala R. Laadunhallinnan käsitteitä lääkehuollossa.
23 Ojala R. Laatujärjestelmän käytännön toteutuksen pääpiirteet.
24 Ojala R. Ohjeistus, dokumentaatio ja tiedottaminen.
25 Ojala R. Toimintojen tehokkuuden seuranta käytännössä.
26 Ojala R. Laatujärjestelmän hyödyt ja haitat.
27 Ojala R. Lääkeinformaatio.
28 Ojala R, Ahonen J. Onko dementiapotilaan lääkitys kunnossa?
29 Ojala R, Kröger P. Mitä Kuopion Lääkeinformaatiokeskuksesta kysyttiin?
30 Ottelin A-M et al. Ravitsemushoidon terveystaloudellinen arviointi kannattaa.
31 Puumalainen I. Development of Instruments to Measure the Quality of Patient Counselling.
32 Puumalainen I et al. Validation of the United States Pharmacopeia (USP) medication counselling behaviour guidelines.
33 Puumalainen I, Kansanaho H. Patient counselling methods, behavioural aspects, and patient counselling aids.
34 Puumalainen II et al. Quality assurance instrument focusing on patient counseling.
35 Puumalainen II et al. Progress in patient counselling practices in Finnish community pharmacies.
36 Saano S. Koulutus ja perehdytys.
37 Saano S. Kliininen farmasia.
38 Saano S et al. Lääkelogistiikka. Tuoteryhmät.
39 Saano S, Kontra K. Lääkkeet sairaalassa. Johdanto.
40 Saano S et al., toim. Sairaalafarmasia. 2. uud. p.
41 Saano S, Nylander M. Katsaus muiden maiden sairaalafarmasiaan.
42 Tanskanen P. Kuopiossa apuna myönteinen ilmapiiri.
43 Timonen J et al. Lääkevaihto lääketeollisuuden ja lääketukkukauppojen näkökulmasta.
44 Timonen J et al. Lääkealan toimijat sekä lääkkeiden hinnoittelu ja korvausjärjestelmä Suomessa.
45 Turunen J, Ahonen R. Itsehoitokipulääkkeiden käytön ongelmat - haaste apteekeille.
46 Turunen JHO et al. Frequent analgesic use at population level: Prevalence and patterns of use.
47 Vainio K. Näkyykö historia tämän päivän lääkeneuvonnassa?
48 Vainio K. Lääkeneuvonnan kehittäminen suomalaisissa apteekeissa.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008