Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hintikka J, Niskanen L. Skitsofrenia lisää diabeteksen ja sydän-ja verisuonisairauksien vaaraa. Ehkäisyyn on panostettava.
2 Hintikka J et al. Daily tea drinking is associated with a low level of depressive symptoms in the Finnish general population.
3 Holi MM et al. Psychometric properties and clinical utility og the Scale for Suicidal Ideation (SSI) in adolescents.
4 Honkalampi K et al. Adverse childhood experiences, stressful life events or demographic factors: which are important in women`s depression? A 2-year follow-up population study.
5 Koivumaa-Honkanen H et al. The stability of life satisfaction in a 15-year follow-up of adult Finns healthy at baseline.
6 Koponen S et al. Alexithymia after traumatic brain injury: its relation to magnetic resonance imaging findings and psychiatric disorders.
7 Koskinen T, Puustinen L. Miksi varusmiespalvelu keskeytyy?
8 Laasonen -Balk T. Neuroimaging of Depression Using Single-Photon Emission Computerized Tomography.
9 Laitinen A et al. Nuorten kokemuksia läheisen ihmisen kuolemasta.
10 Laukkanen E et al. Suicidal Ideation among help-seeking adolescents: association with a negative self-image.
11 Lehtonen J. Kokemuksia aivojen kuvantamismenetelmien käytöstä psykoterapian tuloksellisuustutkimuksessa.
12 Lehtonen J. Voidaanko aivotutkimuksen ja psykoanalyysin tietämystä yhdistää?
13 Lehtonen J. Time and the mind.
14 Lehtonen J. Varhaisen vuorovaikutuksen ja äiti-lapsi -suhteen merkitys vauvan aivojen neurofysiologiselle kypsymiselle.
15 Lehtonen J. Alkusanat.
16 Lehtonen J. Sadismi regressiivisenä objektin kaipuuna.
17 Lehtonen K et al. Psykoterapia terveydenhuollon kentällä ja yhteiskunnassa.
18 Maaranen P et al. Factors associated with pathological dissociation in the general population.
19 Maaranen P et al. The relationship between psychological and somatoform dissociation in the general population.
20 Marttunen M. Riittävän hyvä vanhemmuus.
21 Marttunen M. Nuorten vakavan masennuksen hoito. Psykoterapiaa, masennuslääkettä vai molempia?
22 Marttunen M. Risk of suicide in adolescence.
23 Määttä S et al. P3 amplitude and time-on-task effects in distractible adolescents.
24 Määttä S et al. Event-related potentials to elementary auditory input in distractible adolescents.
25 Nurminen M et al. Enhanced attention-dependent auditory processing by electroconvulsive therapy in psychotic depression.
26 Ollonen P et al. Stressful and adverse life experiences in patients with breast symptoms; a prospective case-control study in Kuopio, Finland.
27 Ollonen P et al. Anxiety, depression, and the history of psychiatric symptoms in patients with breast disease: a prospective case-control study in Kuopio, Finland.
28 Ollonen P et al. Coping and defending as risk factors for breast cancer in patients with breast disease; a prospective case-control study in Kuopio, Finland.
29 Pajala M et al. Mental distress in patients with functional or organic dyspepsia: a comparative study with a sample of the general population.
30 Pajala M et al. Comment on [Abdominal complaints in general practise: diagnoses and characteristics of patients].
31 Pirskanen M et al. Nuorten päihdemittarin luotettavuus.
32 Pitkänen M et al., toim. Fyysisen väkivallan ja epäasiallisen kohtelun esiintyminen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
33 Purhonen M et al. Four-month-old infants process own mother`s voice faster than unfamiliar voices-Electrical signs of sensitization in infant brain.
34 Saarinen P, Tuovinen T. Psykodynaamiset yksilöterapiat tänään.
35 Saarinen PI et al. An outcome of psychodynamic psychotherapy: a case study of the change in serotonin transporter binding and the activation of the dream screen.
36 Sorvaniemi M, Hintikka J. Recorded psychiatric comorbidity with bipolar disorder- A Finnish hospital discharge register study.
37 Tolmunen T. Depression, B Vitamins and Homocysteine.
38 Tuovinen T, Lehtonen J. Psykoterapins effekter.
39 Valkamo M et al. Sepelvaltimotautipotilaan masennuksen diagnostiikkaa ja hoito.
40 Valkonen-Korhonen M et al. Electrical brain responses evoked by human faces in acute psychosis.
41 Valtonen M et al. Effect of melatonin-rich night-time milk on sleep and activity in elderly institutionalized subjects.
42 Viinamäki H et al. Masennuksesta toivutaan. Prospektiivisen 6 vuoden seurantatutkimuksen tuloksia.
43 Viinamäki H et al. Hamiltonin asteikko masennuksen seurannassa käyttökelpoinen yleislääkärin työkalu.
44 Väisänen J. Non-Competitive NMDA Receptor Antagonists in Rodent Modelling of Schizophrenia.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008