Oppimiskeskus
Learning Centre

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ansela M et al. Yliopisto-opiskelijan hops. Prosessien kehittämiskuvauksia.
2 Ansela M et al. Yliopisto-opiskelijan hops. Ohjaajan opas.

Oppimiskeskus Learning Centre
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008