Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 2005
Publications 2005

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Linnosmaa I et al. Massakurssista verkkokurssiksi: kokemuksia kansantaloustieteen perusteiden opettamisesta verkkokurssina.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008