Kauppatieteiden laitos
Department of Business and Management

Julkaisut 2004
Publications 2004

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Laukkanen T, Kantanen T. Convenience as consumer value in electronic banking [cd-rom].
2 Laukkanen T et al. Customer Perceived Value of Different Channels in Electronic Banking. A Means-End Approach.
3 Niskanen J, Niskanen M. Covenants and small business. Lending: the Finnish case.
4 Niskanen J, Niskanen M. Tilinpäätösanalyysi 2. tark. p.
5 Tanninen H. Työllisyys ja tuottavuus: kommentti.
6 Tanninen H. Sosiaalinen korporatismi ja talouden toimintakyky.
7 Tikkanen I. Classification of IT-Business Services. A Capability Approach.
8 Tikkanen I. Music festival tourism in Finland.
9 Tikkanen I. Approaches to R&D in global forest industry firms: two cases.
10 Varis M, Pellikka J. Local Technology Policy in the Kuopio Region: A System of Innovation Perspective.

Kauppatieteiden laitos Department of Business and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008