Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2004
Publications 2004

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ensio A, Saranto K. Hoitotyön elektroninen kirjaaminen.
2 Hirvonen R et al. Miksi vanhustyö ei kiinnosta? Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden asenteet vanhuksia kohtaan ja heidän käsityksensä suomalaisesta vanhustyöstä koulutuksen eri vaiheissa.
3 Hyvärinen H et al. Tutkimus selvitti hoitajien näkemyksiä urakehityksestä.
4 Häkkinen H. Acquiring information about IS development needs from the viewpoint of an organisational unit (online).
5 Häkkinen H, Korpela M. A participatory assessment of IS integration needs in maternity clinics [cd-rom].
6 Häkkinen H et al. Terveydenhuollon ammattilaiset mukana tietojärjestelmien kehityksessä.
7 Häyrinen K et al. Sähköisen potilaskertomuksen kehittäminen.
8 Häyrinen K et al. Evaluating the content of the electronic patient records.
9 Jauhiainen A. Tieto- ja viestintätekniikka tulevaisuuden hoitotyössä. Asiantuntijaryhmän näkemys hoitotyön skenaarioista ja kvalifikaatioista vuonna 2010.
10 Kaarakainen M. Hoivayrityksen perustaminen ja toimintaa ohjaava lainsäädäntö.
11 Kaarakainen M, Taskinen H. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö saumattomien palveluketjujen edellytyksenä.
12 Kislov D et al. The families and their social situation.
13 Kivinen T, Rissanen S. Hoivayrittäjät ja tietotekniikka.
14 Kivioja A et al. Cost-minimization analysis of treatment of gastroesophageal reflux disease. Implications of varying holding time on conclusions.
15 Korpela M et al. Information systems research and development by activity analysis and development: dead horse or the next wave?
16 Kujanpää K, Kivinen T. Kotihoidon portaali kohtauspaikkana.
17 Kvist T. Hoidon laatu - potilaiden ja henkilöstön yhteinen asia?
18 Laakkonen M, Rissanen S. Kunnan luottamushenkilöiden merkitys hoivayrityksille.
19 Laine J, Valtonen H. Hoivapalvelujen tuottavuudesta ja laadusta.
20 Lammintakanen J, Kinnunen J. Social and health-care priorities of local politicians in Finland : do the attitudes of politicians reflect the actual processes in municipalities?
21 Lammintakanen J et al. Oslosta Wellingtoniin - mitä terveydenhuollon priorisoinnissa on tapahtunut kahden vuoden aikana?
22 Latvala E et al. Developing and testing instruments for improving cooperation and patient's participation in mental health care.
23 Lepistö A, Ovaska S. Usability evaluation involving participants with cognitive disabilities.
24 Linnosmaa I et al. Price-cost margin in the pharmaceutical industry. Empirical evidence from Finland.
25 Lintula H et al. The costs and effects of laparoscopic appendectomy in children.
26 Martikainen J, Valtonen H. Rationing health care in Europe - Finland.
27 Martikainen J et al. Potential cost-effectiveness of a family based program in mild Alzheimer´s disease patients.
28 Mshana S. Health Management Information System Evaluation. Lesson from Tanzania.
29 Mykkänen J et al. Integration models in health information systems: experiences from the PlugIT project.
30 Mäki T. Laadun informaatio-ohjauksen haasteet. Hoitohenkilökunnan ja laatusuositusten laadulle antamien merkitysten harmonisuus ja ristiriitaisuus.
31 Rissanen S. Sosiaalityö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteessa.
32 Rissanen S et al. Yksityisten hoivakotien laadun kriteeristö yrittäjien yhteistyönä.
33 Rissanen S, Karhunen M. Hoivayrittäjien käsitykset yrittäjäkoulutuksesta.
34 Rissanen S et al. Yksityisen kotihoidon asiakkaat ja asiakaspolut.
35 Rissanen S et al. Hoivayrittäjyyden kuvaus ja yrittäjien kokemukset.
36 Rissanen S, Sinkkonen S, toim. Hoivayrittäjyys.
37 Rissanen S, Sinkkonen S. Hoivayrittäjyys tutkimuksen ja kehittämisen kohteena.
38 Rissanen S, Sinkkonen S. Hoivayrittäjyyden käsite, tausta ja erityispiirteet.
39 Saranto K et al. Tietotekniikan ja tietojärjestelmien käytön mahdollisuudet terveydenhuollossa.
40 Saranto K, Hovenga EJS. Information literacy - what it is about? Literature review of the concept and the context.
41 Saranto K et al. The role of evaluation in web-based education.
42 Sinkkonen S, Rissanen S. Hoivayrittäjyys hyvinvointivaltiossa.
43 Toivanen M et al. Gathering, structuring and describing information needs in home care: a method for requirements exploration in a "gray area".
44 Valtonen H. Welfare research and decision-making.
45 Valtonen H. Terveydenhuollon tuottamisen ja rahoituksen rakenne ei ole tasapainossa.
46 Valtonen H, Noro A, eds. Health and Well-Being in Transition Societies.
47 Valtonen H, Noro A. An overview of health and well-being in transition societies: Comparison of health, need for health and social services, and health-related living conditions in the Karelian Rebublic and Ukraine.
48 Vohlonen I et al. Improving health security: a pilot study from Finland linking disability and health expenditures.
49 Vuori J, Laamanen M-L. Sektorimieltymykset julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen laadun arvioinneissa.
50 Ylinen S, Rissanen S. Asiantuntijuus gerontologisessa sosiaalityössä: "Se ei ole mitään temppujen tekemistä peräkkäin".

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008