Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos
Department of Social Work and Social Pedagogy

Julkaisut 2004
Publications 2004

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Erath P et al., ed. Social Work in Europe - Descriptions, Analysis and Theories.
2 Filander K. Making cultural analysis on identities in adult education.
3 Göppner H-J, Hämäläinen J. Die Debatte um Sozialarbeitswissenschaft. Auf der Suche nach Elementen für eine Programmatik.
4 Helve H. Speech.
5 Helve H. Youth, Globalization and Employment - Local Perspectives.
6 Hämäläinen J, Komonen K. Työkoulutoiminnan käytännön sovellukset - kokemuksia kuudesta oppilaitoksesta.
7 Kinnunen P et al. Nuorten Ystävät ry:n Sarvi-projektin arviointi. Ehkäisevän lastensuojelytyön kehittämishanke.
8 Kuusela P. Sosiaalisen maailman tasot ja toimijat. Esseitä sosiaalitieteiden ja arviointitutkimuksen metodologiasta.
9 Laitinen A et al. Nuorten kokemuksia vanhempiensa työttömyydestä.
10 Määttä M. Moniammatilliset ryhmät ehkäisevän päihdetyön toteuttajina Helsingissä.
11 Määttä M. Moniammatillisten ryhmien toimintaideologiat ja nuorten hyvä elämä.
12 Niemelä P. Theory of human action - a basis to analyse social work theoretically.
13 Niemelä P. Ammattikorkeakoulujen asema, rooli ja arvoperusta.
14 Niemelä P. Sosiaalinen pääoma Suomen kunnissa.
15 Niemelä P. Etiikka ja hyvinvointivaltion palvelut.
16 Niiranen V. Leadership and knowledge in social service organisations - the mechanism of social capital in the development of the activities of an organisation.
17 Niiranen V. Aitoa ja ihmislähtöistä yhteistyötä.
18 Niiranen V. Sosiaalityön moniulotteinen johtaminen.
19 Ovaskainen S, Pölkki P. Äidit ja lapset saavat tukea saman katon alta.
20 Puurunen P, Röpelinen A-M. Kohtaamisia lähiötyössä. Jane Addamsin setlementtityö 1800-1900 lukujen taitteessa ja vanhemmuuden tukeminen nykypäivän lähiöprojektissa.
21 Puurunen P, Röpelinen A-M, toim. Arvot, aatteet ja auttamisen arki. Juhlakirja professori Juha Hämäläisen täyttäessä 50 vuotta 10.2.2004.
22 Pölkki P. Challenges of child orientation in child welfare research and education.
23 Pölkki P. Lastensuojelutyön tutkimus- ja kehittämistoiminta.
24 Pölkki P et al. Coping and resilience of children of a mentally Ill parent.
25 Pölkki P et al. Children of a mentally ill parent: an outline of the children's needs for help and the professional help they have received.
26 Sulkunen P et al. The ethics of not taking a stand: dilemmas of drug and alcohol prevention in a consumer society - a case study.
27 Törrönen M, Vornanen R. Lastensuojelun ehkäisevä työ.
28 Törrönen M, Vornanen R. Ihmisten johtamisen merkitys sosiaalityön organisoimiselle.
29 Töttö P. Max Weberin tieteenteoriasta.
30 Töttö P. Syvällistä ja pinnallista. Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa.
31 Vornanen R. Lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden arvioinnin haasteet lastensuojelun sosiaalityössä.
32 Vornanen R, Törrönen M. Sosiaalityön hyvinvointipoliittinen tehtävä - esimerkkinä haasteet lastensuojelulle.
33 Väisänen R. Haasteellisten nuorten ohjaus ja työssä jaksaminen.
34 Väisänen R. Sosiaalityöntekijän rooli työttömän kuntoutuksessa.
35 Väänänen R, Hämäläinen J. Kokemuksia huostaanotosta ja huostaanotettujen lasten vanhempien tukitoiminnasta.

Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Department of Social Work and Social Pedagogy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008