Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos
Department of Social Psychology and Sociology

Julkaisut 2004
Publications 2004

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aira M et al. Differences in brief interventions on excessive drinking and smoking by primary care physicians: qualitative study.
2 Eskola J. Kasvatustiedettä Kuopiosta?
3 Eskola J. Yliopistotyöläisten vapautusliike?
4 Eskola J. Pitääkö kaikkien väitellä?
5 Itäpuisto M, Grönfors M. Isä, poika ja pullon henki: juoppo isä pojan ongelmana.
6 Oksanen M. Biodiversity considered philosophically. An introduction.
7 Oksanen M. Etiikka ympäristökonflikteissa.
8 Oksanen M. Book reviews: morality's progress / Dale Jamieson.
9 Oksanen M, Pietarinen J. Biodiversiteetti, arvot ja päätöksenteko.
10 Oksanen M, Pietarinen J, eds. Philosophy and Biodiversity.
11 Rautio P. Sosiaalisen ja biologisen suhde moraalisessa käyttäytymisessä. Sosiaalipsykologian päivillä Kuopiossa sanottua ja sanomatta jäänyttä.
12 Rautio P. Emootiot ja moraalinen käyttäytyminen: Westermarckin ja Lagerborgin vanhojen ajatusten uusi elämä.
13 Rovio E et al. Ryhmän kiinteys - haitallistako? Toimintatutkimus juniorijääkiekkojoukkueessa.
14 Saari K. Sosiologisia näkökulmia poliisiin ja joukkojenhallintaan: poliisi aktiivisena toimijana joukkotilanteissa.

Sosiaalipsykologian ja sosiologian laitos Department of Social Psychology and Sociology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008