Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 2004
Publications 2004

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Lapset ja lääkkeet.
2 Ahonen R. Kuopion yliopiston apteekki - haaveesta totta neljännesvuosisadan jälkeen.
3 Enlund H. Sosiaalifarmasia - tavoitteena tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito.
4 Enlund H. Kansainvälistä farmasiaa.
5 Enlund H. Hoitomyöntyvyydestä hoitoon sitoutumiseen vaiko konkordanssiin?
6 Hiitola P et al. Kliinisen farmasian kehitys ja nykytila Suomessa.
7 Hämeen-Anttila K. Lääkekasvatusta kouluihin.
8 Hämeen-Anttila K et al. Ajankohtaista sosiaalifarmasiassa - Katsaus International Social Pharmacy Workshop -kongressista.
9 Hämeen-Anttila K et al. Can a "concordance approach" to patient counselling make a difference to patient empowerment?
10 Hämeen-Anttila K et al. Do pictograms improve children's understanding of medicine leaflet information?
11 Kansanaho HM et al. Attitudes of Finnish community pharmacists toward concordance.
12 Kivilompolo S et al. Moniammatilliseen yhteistyöhön perustuva potilaan lääkehoidon arviointi - tapausselostus Haukiputaan terveyskeskuksen vuodeosastolla.
13 Kivioja A. Lääketaloustiede päätöksentekijän apuvälineenä.
14 Kivioja A et al. Cost-minimization analysis of treatment of gastroesophageal reflux disease. Implications of varying holding time on conclusions.
15 Koistinen R et al. Kasvun vuosikymmen. Kuopion yliopiston farmaseuttinen tiedekunta 30 vuotta.
16 Linnosmaa I et al. Price-cost margin in the pharmaceutical industry. Empirical evidence from Finland.
17 Martikainen J, Valtonen H. Rationing health care in Europe - Finland.
18 Martikainen J et al. Potential cost-effectiveness of a family based program in mild Alzheimer´s disease patients.
19 Paldán M et al. Lääkevaihdon ensimmäinen vuosi Suomessa. First year of generic substitution in Finland.
20 Puumalainen I, Lahdelma H. Haamuasiakastutkimukset meillä ja muualla.
21 Turunen J. Apteekit suomalaisessa lehdistössä.
22 Turunen JHO et al. How do people ease their pain? A population-based study.
23 Vainio K. Lääkeneuvonnan kehittäminen suomalaisissa apteekeissa. Developing patient counselling in Finnish community pharmacies.
24 Vainio K et al. Assessing the importance of community pharmacists as providers of drug information.
25 Varunki M et al. Lääkeneuvonnan kehittäminen apteekeissa - TIPPA-projektin implementointi.
26 Vohlonen I et al. Improving health security: a pilot study from Finland linking disability and health expenditures.
27 Winfield AJ et al. Communication skills for the pharmacist.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008