Hallintovirasto

Julkaisut 2004 (alustava)
Publications 2004 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Mustonen P et al. The surgical and oncological safety of immediate breast reconstruction.

Hallintovirasto
Julkaisutietokanta 14.10.2004 Publications Data Base 14.10.2004