Kauppatieteiden laitos
Department of Business and Management

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Laukkanen M. Exploring academic entrepreneurship: drivers and tensions of university-based business.
2 Laukkanen M. Yrittäjyys ja yliopistojen vaikutusreitit.
3 Laukkanen M, Niittykangas H. Local developers as virtual entrepreneurs - do difficult surroundings need initiating interventions?
4 Littunen H. Management capabilities and environmental characteristics in the critical operational phase of entrepreneurship - a comparison of Finnish family and nonfamily firms.
5 Littunen H, Tohmo T. Toimialoittainen keskittyminen ja siinä tapahtuneet muutokset Suomen teollisuudessa vuosina 1995-1999.
6 Littunen H, Tohmo T. The high growth in new metal-based manufacturing and business service firms in Finland.
7 Niskanen J, Niskanen M. Yritysrahoitus. 3.tark p.
8 Niskanen J, Niskanen M. Tilinpäätösanalyysi.
9 Niskanen J, Niskanen M. Kassanhallinnan ja lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelun merkitys kasvussa.
10 Pasanen M. In Search of Factors Affecting SME Performance. The Case of Eastern Finland.
11 Pasanen M. Multiple entrepreneurship among successful SMEs in peripheral locations.
12 Tanninen H. Hyvinvointipalveluiden rahoitusperiaatteet.
13 Tanninen H. Hyvinvointivaltion perinteiset perustelut.
14 Tikkanen I. Strategic Groups within the Finnish Textile and Clothing Industry in 2001.
15 Tikkanen I. Classification of lake tourism activities in Finland: a resource approach.
16 Tikkanen I. Conceptualising a high-tech service product: a network model.

Kauppatieteiden laitos Department of Business and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008