Valtakunnallinen koe-eläinkeskus
National Laboratory Animal Centre

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Duffee N et al. Education and training.
2 Johnston NA, Nevalainen T. Impact of the biotic and abiotic environment on animal experiments.
3 Kaliste E. Processing of fascia for vocal fold injection. A study in vitro and in paralyzed canine vocal folds.
4 Kaliste E. Miksi eläinkokeita tarvitaan?
5 Kaliste E. Vihoviimeinen koekukko.
6 Kaliste E. Koe-eläinten terveystarkkailut.
7 Kaliste E. Eläinten hyvinvoinnin seuranta kehittyy.
8 Mering S. FELASAn uudet terveystarkkailusuositukset jyrsijöiden ja kaniinien tuotanto- ja tutkimusyksiköille.
9 Nevalainen T. Eläinkokeiden arvioinnin sietämätön vaikeus.
10 Uurto I et al. Requirements for quantive analysis of intimal reaction in arteries treated with intraluminal stents.

Valtakunnallinen koe-eläinkeskus National Laboratory Animal Centre
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008