Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 2003
Publications 2003

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aaltonen J et al. Sairaaloiden väliset erot masennuksen, selkäleikkauksen, lonkan keinonivelleikkauksen ja sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen hoito- ja toipilasajoissa Terveysturva-aineiston perusteella.
2 Elo J et al. Potilaan taloudellisen tilanteen vaikutus sairausrahapäiväkausien pituuteen ennen hoitoa ja sen jälkeen.
3 Ensio A, Saranto K. Finland: The Finnish classification of nursing interventions (FiCNI) - development and use in nursing documentation.
4 Hautsalo A et al. Uutta asiantuntijuutta johtamiseen: sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma Kuopion yliopistossa .
5 Häkkinen H. Rapid method for integration requirements assessment - case maternity care.
6 Häkkinen H, Turunen P. Information in care - Plan for an evaluation toolkit.
7 Häkkinen H et al. Information in health care process - evaluation toolkit development.
8 Häyrinen K. Terveiset Ranskasta MIE 2003-konferenssista.
9 Häyrinen K, Mustamäki M. Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutuksesta: myös bioanalyytikkoja/ laboratoriohoitajia tarvitaan tietohallinnon asiantuntijoiksi.
10 Häyrinen K et al. Multimedia data in health information systems and interoperability of these information systems.
11 Immonen A et al. Terveydenhuollon ammattilaisten tietotekniikka- ja tietoturvavalmiudet.
12 Immonen A et al. A study design to measure the outcomes of education in data security issues among health care professionals.
13 Kaasinen A et al. Hoitoa edeltävien sairauspoissaolojen pituuden vaikutus eläköitymiseen polven nivelrikkopotilailla - alustavia tuloksia.
14 Kiviaho K, Turunen P. Monet olisivat valmiit käyttämään internet-palveluja terveydenhuollon tiedon välityksessä.
15 Kiviaho K, Turunen P. Pegasos-käyttäjät kaipaavat parannuksia järjestelmään.
16 Koppel A et al. Evaluation of primary health care reform in Estonia.
17 Laitinen P et al. Tietotekniikan käyttö sairaankuljetuksessa - faktaa vai fiktiota: tiedon käsittelystä tiedon hallintaan, ensihoidossa ja sairaankuljetuksessa.
18 Lammintakanen J, Rissanen S. An evaluation of web-based education at a Finnish university.
19 Lepistö A. Evaluation and developing professional skills of health care personnel via an internet based environment and digital portfolio.
20 Linnosmaa I et al. Parallel importation of pharmaceuticals in Finland: effects on markets and expenditures.
21 Miettinen E et al. Suomalaisten hoitajien näkemyksiä eutanasiasta.
22 Mihailov A et al. Hoitotyön johtajien kokemuksia portfoliosta asiantuntijuuden tukena.
23 Myllykangas M et al. Clinical management and prioritisation criteria - Finnish experiences.
24 Oksanen T, Ruostila R. Matkojenyhdistely on tulevaisuutta.
25 Paasivaara L et al. Terveyden hoidon ja palvelun strategia Kainuun haja-asutusalueella - paikallisuuteen perustuva näkökulma.
26 Paljärvi S et al. Kotihoidon sisältö ja laatu vanhusasiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden arvioimana: seurantatutkimus Kuopion kotihoidosta.
27 Paukkunen L et al. Interpersoonalliset prosessit ja yhteistyöosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa - ammatillisen koulutuksen merkitys.
28 Puhakka M et al. Sairaalaan lähettämisen aiheet ja perusteet.
29 Puhakka M et al. Terveyskeskuksesta kirjoitettujen lähetteiden tarpeellisuus.
30 Rahkonen T et al. Dementia with Lewy bodies according to the consensus criteria in a general population aged 75 years or older.
31 Ryynänen O-P. Priorisoinnista.
32 Ryynänen O-P. Hoitoprotokollien vaikuttavuus.
33 Ryynänen O-P. Tohtori, miten voin laihtua?
34 Ryynänen O-P, Myllykangas M. Paramedikalisaatio.
35 Ryynänen O-P et al. Lääkäreiden, hoitajien ja väestön asenteet eutanasiaan Suomessa.
36 Salmela H, Turunen P. Competitive implications of information technology in the public sector.
37 Saranto K et al. Hoitohenkilökunnan näkemyksiä tietoteknisestä osaamisestaan.
38 Saranto K et al. Usability of a computerized nursing instrument.
39 Saranto K, Tallberg M. Enhancing evidence-based practice - a controlled vocabulary for nursing practice and research.
40 Timonen M et al. Somatic morbidity and criminality: the Northern Finland 1966 Birth Cohort Study.
41 Turunen P. A Framework for Evaluation of Medical Information Systems.
42 Valtonen H. Talouden ja sosiaalipolitiikan suhteesta.
43 Valtonen H, Laine J. Study on a resource allocation formula for social services in Finland.
44 Vehviläinen A et al. Kokonaiskustannukset ortopedisten potilaiden osalta.
45 Vesala H-H. Terveyskeskusten radiologinen tuotanto Itä-Suomen neljässä sairaanhoitopiirissä.
46 Vohlonen I et al. Terveysturva ja sen rahoitus: Esitutkimus terveys- ja sosiaalipalvelujen käytöstä ja kustannuksista eläkeläisten keskuudessa.
47 Vohlonen I et al., toim. Terveysturva ja sen rahoitus. Tuloksia tutkimus- ja kehittämishankkeen ensimmäisestä vaiheesta.
48 Vohlonen I et al. Osaoptimoinnin seurauksia terveysturvassa: Mitä sairaalahoidon kustannukset kertovat kokonaiskustannuksista?
49 Vuori J. Merkitys, tarkoitus ja kannusteet hoitotyön johtajuuden haasteena: osa 3.
50 Vuori J. Inhimillisten hoitotyön resurssien johtaminen - henkilöstökustannusten muuttaminen henkilöstöinvestoinneiksi.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008